Elver Loho alustas ravikanepi legaliseerimise kampaaniat

Kodanikuühiskonna aktivist Elver Loho selgitab portaalile Objektiiv oma plaani kanepi legaliseerimiseks. Intervjuu avaldamine ei väljenda ei Objektiivi ega SAPTK seisukohta antud küsimuses, vaid lähtub eesmärgist anda lugejatele kanepiaktivistide plaanidest parem ülevaade.

Kodanikuühiskonna aktivist Elver Loho on alustanud kampaaniat legaliseerimaks Eestis kanepi tarvitamine, edasimüümine ja kasvatamine.

Loho plaani kohaselt tuleks Eestis seadustada ravikanep ja võimaldada Eesti ravimifirmadel ravikanepit toota, mis lubaks rahuldada Euroopa patsientide nõudlust ning elavdada Eesti majandust.

“Ravikanep on arstide igapäevases arsenalis Soomes, Saksamaal, mitmes USA osariigis, Iisraelis ja paljudes teistes tsiviliseeritud riikides,” sõnab Loho.

“Et muuta Eestis ravikanep patsientidele reaalselt kättesaadavaks, tuleb riigil suuresti vaid muuta kanepi ohukategooriat: hetkel on Eesti Vabariik oma määrustes liigitanud kanepi ohtlikumaks kui fentanüüli,” räägib Loho oma algatust tutvustavas veebiportaalis.

Samas näeb Elver Loho plaan ette ka kanepi tarvitamise seaduslikuks muutmist.

“Minu plaan võimaldaks inimestel kanepit tarvitada alates 21. eluaastast, ainult kinnises kanepikohvikus ja ainult kehtiva tervisetõendi alusel – perearst peab inimese läbi vaatama ja kinnitama, et tal puuduvad need paar kriitilist eelsoodumust, mille puhul ei tohiks kanepit tarvitada,” ütleb Loho.

Elver Loho sõnul võtab see meede kanepituru diileritelt ära, maksustab selle ja loob Eestisse uusi töökohti.

Samas võib Eesti avaliku arvamuse väljal täheldada märkimisväärset vastuseisu kanepi legaliseerimisele. AS Turu-uuringute uuringu andmetel on 93 protsenti Eesti kodanikest kanepi tarbimise vastu ning 87 protsenti ei poolda kanepi legaliseerimist.

“Avalikkuses levivate seisukohtade põhjal võib jääda mulje, et eestlased suhtuvad kanepi tarvitamisse leebelt ning pooldavad vahel selle legaliseerimist. Tegelikkuses see nii ei ole,” märkis uuringu tellinud ühiskonnauuringute instituudi analüütik Art Johanson.

Vastuseis kanepi tarvitamisele ja legaliseerimisele on tugev kõigis vanuse-, haridus-, sissetuleku- ja muudes gruppides. Mõnevõrra liberaalsemad antud küsimustes on kõige nooremad vastajad (18–24), kuid ka nende seas on kanepi legaliseerimise vastaseid 77% ehk märkimisväärne enamus.

Loho sõnul sõltub aga avalikkuse seisukoht kanepi legaliseerimise küsimuses oluliselt sellest, kuidas küsimus sõnastatakse ning mida legaliseerimise all silmas peetakse. Ta selgitab, et detsembris 2014 tellis MTÜ Ravikanep rahvaküsitluse uuringufirmalt EMOR, küsides, kas inimesed toetavad kanepituru reguleerimist alkoholi, tubaka ja ravimite eeskujul, mispeale vastas 67% küsitletutest jaatavalt.