Eksami pärast ärevil tudengineiu põrandal sirakil. Sellisel seisundil võival olla sügavad tagajärjed. Foto: B-D-S/Bigstockphoto.com

Campus Reform on avastanud Georgia ülikooli professori loodud "stressi vähendamise poliitika", millega pakutakse üliõpilastele võimalust oma hindeid muuta, grupitööst taanduda ning kuulda teiste ees esinedes üksnes positiivseid ja tunnustavaid sõnu.

Leebe lähenemine peaks dr Richard Watsoni hinnangul tulema kasuks tudengitele, kes "tunnevad" väljateenitud hinnete pärast "ülemäärast stressi."

Nimelt "võivad emotsionaalsed reaktsioonid stressirohketele situatsioonidele tuua kaasatud isikute jaoks kaasa sügavad tagajärjed."

Seetõttu võivad üliõpilased "teatada õppejõule meili teel, milline hinne nende meelest tegelikult kohane on, mille alusel seda ka muudetakse."

Ning "mingit selgitust" esitada pole vaja.

"Grupitöö korral, kui grupi dünaamika tundub sulle stressirohke, peaksid sa otsekohe lahkuma ning grupi liikmetele mingisugust selgitust anda pole vaja," ütleb professor.

Grupi ees toimuvate esitluste puhul lubab Watson "ainult positiivseid kommentaare", kusjuures "edasiste esitluste parandamisele suunatud kommentaare tohib esitada ainult meili teel."

Kui MailOnline professorile meili saatis, et olukorda uurida, teatas too, et kõnealune kava pole veel lõplikult paigas ning ta on selle kallal viimasel nädalal kõvasti kõpitsenud.