Foto: bigstockphoto.com

Kui eemaldada valimist need, kes hääletama ei lähe, siis hääletaks Eesti Päevalehe poolt tellitud küsitluse kohaselt 58% loomuliku mehe ja naise vahelise abielu kinnistamise poolt ning 34% hääletaks selle vastu ehk siis nn homoabielu poolt. Referendumil ei osaleks aga 21% küsitletutest ning kõigest 6% vastanutest ei osanud öelda, kuidas nad abielureferendumil toimiksid.

Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitluse kohaselt hääletaks mehe ja naise abielu kinnistamise poolt tervelt 70% muust rahvusest inimestest ning 41% eestlastest, vastu hääletaks vastavalt 14% ja 30%.

Loomulikku abielu toetavad seejuures just vanemad inimesed vanuses 35+ ning nende toetusprotsent sellele jääb vahemikku 41–57.

Vanusegrupis 18–24 hääletaks vastu 7% enam noori kui hääletaks poolt (ehk siis 43%) ning vanusegrupis 25-34 oleks vastav näitaja 3% (ehk siis 40%).

Erakondliku eelistuse alusel hääletaksid abielureferendumil loomuliku abielu poolt enamik EKRE (79%), Keskerakonna (66%) ja Isamaa (66%) toetajatest. Valdavalt vastu hääletaksid aga Reformierakonna (39%), Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (48%) ja Eesti 200 (56%) toetajad.

Eestlased ei pea abielureferendumit nii oluliseks kui muust rahvusest inimesed

Samas ei pea küsitluse kohaselt abielureferendumit pigem oluliseks või üldse oluliseks tervelt 58% valimisealistest kodanikest ning pigem oluliseks või kindlasti oluliseks peab seda 37% valijatest. 5% ei oska aga seisukohta võtta.

Seejuures peavad referendumit oluliseks just muust rahvusest inimesed (54%), samas kui 61 protsenti eestlastest peab seda ebaoluliseks.

Ühtlasi joonistub välja, et noored vanuses 18–24 ei pea referendumit ebaoluliseks (vaid 41% arvab nii), kuid koguni 72% vanematest inimestest vanuses 75+ leiab, et see pole oluline.

Erakondade lõikes peavad abielureferendumit valdavalt oluliseks EKRE toetajad 76 protsendiga ja Keskerakond 51 protsendiga.

Kõigi teiste erakondade toetajad on aga valdavalt seisukohal, et, referendum on ebaoluline. Isegi konservatiivse Isamaa toetajatest 66 protsenti on seda meelt.

Toimetas Martin Vaher