Foto: ERR

ERR keeldus vastamast Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esimehe Varro Vooglaiu teabenõudele selle kohta, kui palju on läinud maksma saate "Ongi Koik" tootmine. Kanali ETV2 peatoimetaja Viola Salu põhjendab soovitud teabe varjamist ERRi ärisaladuse tagamisega.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid saatis käesoleva aasta 1. veebruaril ERRile teabenõude, milles palus edastada info selle kohta, kui palju on läinud maksma saate "Ongi Koik" tootmine kõigi hooaegade lõikes eraldi (koos tööjõukuludega) ning kui suure osa sellest kulust moodustas saatejuht Märt Koigi tasu. Ühtlasi palus ta eraldi välja tuua, kui suure osa kulust moodustasid seejuures maksud.

5. veebruaril sai Vooglaid oma teabenõudele aga äraütleva vastuse ETV2 peatoimetajalt Viola Salult, kes põhjendas vastava saate tootmiskulude varjamist Eesti Rahvusringhäälingu poolt kehtestatud ärisaladuse tagamisega:

"Eesti Rahvusringhääling on kehtestanud Eesti Rahvusringhäälingu töökorralduse eeskirjas andmed, mida ERR peab oma ärisaladuseks.

Muuhulgas loeb ERR ärisaladuseks programmi- ja tootmisplaane, mis ei ole avalikustatavad, finantsnäitajaid, mis ei ole kajastatud asutuse aastaaruandes või kodulehel, ning raamatupidamise algdokumente (sh lepinguid) ja muid finantsdokumente."

Salu apelleerib oma vastuses avaliku teabe seaduse paragrahvi 35 lõigu 1 punktile 17, mille kohaselt võib "teabevaldaja tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust".

Kuna tema sõnul konkureerib ERR teletootmise turul teiste tootjatega, siis ei avalikusta ERR ka oma ärisaladuseks olevaid saadete tootmise kulusid detailselt, sealhulgas ka isikustatud andmeid makstud töötasude ja autoritasude kohta.

Seetõttu olevat tal võimalik edastada vaid ETV2 2019. aasta programmitootmise kogueelarve, milleks on 731 668 eurot ning mis sisaldab omasaateid nagu kultuurisaadet "Plekktrumm", kirjandussaadet "Kirjanduse aeg", satiirisaadet "Ongi Koik", Eesti muusika saadet "R2TV", "Pärimusmuusika lõikuspidu. Etnokulbid", teatrietenduste salvestusi, teemaõhtute saateid, "Koolitantsu" saatesarja, Pöffi erisaateid, laste laulusaateid, lastesaadet "Lastetuba", lastesaadet "Nova" ja teisi.

Vooglaid: raske on mõista jutte ärisaladusest mitteärilise organisatsiooni puhul

Kuivõrd ERR on maksumaksjate rahast tegutsev väljaanne, on Vooglaiu sõnul aga arusaamatu, et infot konkreetsete saadete tegemiseks tehtud kulutuste kohta ei nõustuta avalikkusega jagama.

"Raske on mõista jutte ärisaladusest organisatsiooni puhul, mis ei ole äriettevõte ega tegele äriga," toonitab Vooglaid. "Küsimuseks jääb, kas maksumaksjatel on õigus teada, milleks ja kuidas nende raha kasutatakse, või ei ole."

Toimetas Martin Vaher

Vooglaid kohtuotsusest: saime teada, et Eestis võib satiiri loosungi taha varjudes inimesi vabalt laimata