ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk. Foto: ERR

ERRi ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki hinnangul pidas "Ringvaade" homoerootilist Touko Laaksoneni ehk Tom of Finland'i näitust kajastades kinni ERRi heast tavast ja seadusest. "Ringvaate" toimetus otsustas näitust kajastada, kuna nende hinnangul oli selle näol tegemist kunstilise suursündmusega.

21. veebruaril pöördus Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki poole seoses eelneval õhtul ETV eetris olnud saatega "Ringvaade", milles tehti ülevaade homoerootilisest näitusest, kus näidati muuhulgas nii kaadreid paljastatud suguelunditega meestest kui ka seksuaalakti teostavatest meestest.

"Saade oli eetris ajal, mil telerite ees on ka paljud lapsed ja noorukid," rõhutas Vooglaid oma pöördumises. "Samuti ei ole tegu saatega, mis oleks spetsiaalselt suunatud vaid täiskasvanuile. Olukorda ei muuda põhimõtteliselt asjaolu, et saatelõigu alguses tunnistab saatejuht isegi, et näidatud kaadrid võivad olla häirivad ja riivata silma."

Sellega seoses palus ta ERRi ajakirjanduseetika nõunikul anda hinnang niisugusele käitumisele saate "Ringvaade" meeskonna poolt, pidades seejuures silmas ERRi seaduses ja heas tavas sätestatud põhimõtteid, mis puudutavad head maitset, sügavalt privaatsfääri kuuluvate äärmuslike tunnete esilekutsumisest hoidumist ning rahvusringhäälingu eesmärke, milleks on muuhulgas ka perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit väärtustavate programmide loomine ning saadete tootmine ja vahendamine.

Vooglaiu sõnul jääb talle arusaamatuks nii see, miks sellistest näitustest on üldse vaja ERRi eetris õhtusel ajal ning laia auditooriumiga saates eraldi põhjalik ülevaade teha, kui ka see, miks seda tehes peab näitama jõuliselt seksuaalse alatooniga kaadreid alasti ja intiimsuhetes meestest.

"Kindlasti ei saa pidada niisuguste kaadrite näitamist "vältimatult vajalikuks" isegi siis, kui peetakse vajalikuks näitust rahvusringhäälingu eetris kajastada," leiab Vooglaid.

Tema sõnul on ühtlasi tähelepanuväärne ka asjaolu, et saatelõigu teinud ERRi esindajana tembeldab Eesti ühemõtteliselt homofoobseks maaks, alavääristades nõnda suurt osa meie rahvast, nagu kannataks see mingi haiglasliku hirmu all.

Niisugust lähenemist on tema hinnangul raske pidada kooskõlas olevaks nii ERRi seadusest tuleneva kohustusega väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit kui ka ERRi heas tavas sätestatud põhimõttega, mille kohaselt peavad saated kajastama probleemide erinevaid külgi ja seoseid, vältides seejuures levinud stereotüüpe ja eelarvamusi.

Tammerk: saates on ERRi heast tavast ja seadusest kinni peetud

Tammerk selgitab oma 5. märtsil saadetud vastuses, et "Ringvaate" vastutava toimetaja Kai Väärtnõu sõnul otsustas toimetus näitust kajastada, kuna nende hinnangul olevat tegemist kunstilise suursündmusega, mille esmaesitlus toimub Eestis, enne kui näitus mujale maailma rändab.

"Need on uudiskriteeriumid, mida "Ringvaade" teemat valides silmas pidas. Toimetuse seisukohalt ei olnud põhjust kunstiteoste iseloomu pildikattes moonutada, kuna näituse sisu on homoerootiline," põhjendatakse kirjas.

Ühtlasi apelleeritakse sellele, et loo algul edastas saatejuht hoiatuse eeloleva sisu kohta.

Tammerk lisas, et arutas lugu ka ETV peatoimetaja Marje Tõemäega, kelle sõnul vaatleb ETV programm maailma selle mitmekesisuses. Tema hinnangul olevat antud teemakajastus vaid imeväike osa ETV koguprogrammist, mille põhjal polevat õiglane rääkida ETV kallutatusest.

Kokkuvõtvalt leiab Tammerk seega, et saates on "kinni peetud ERRi heast tavast ja seadusest", kuna "erootilise iseloomuga kaadrid on eetris põgusalt, mitte detailselt, ning nad täidavad kunstilist eesmärki".

Tema hinnangul ei olevat tegemist ka sensatsioonilise käsitlusega, vaid kunstiloolise selgitusega, mis avab vastuolulise Soome kunstniku tausta. Näituse kuraator selgitab muuhulgas, et kunstina käsitletakse Laaksoneni pilte alles 1980. aastatest alates, enne võeti neid pornograafiana.

Seetõttu olevat tegemist kõigest üldhariva kunstiloolise saatelõiguga, mida ei ole põhjust eraldi analüüsida ERRi perekonnakäsitluse raames, nagu ka ETV peatoimetaja eelnevalt viitab.

Koostas Martin Vaher

SAPTK esitas ERRile kaebuse seoses homoerootilise näituse kajastamisega