Paavst Franciscuse sõber ja hiljuti kardinaliks ülendatud peapiiskop Fernando Sebastián Aguilar peab kristlike seisukohtade väljaütlemise eest astuma kohtu ette süüdistatuna homofoobiavastase seaduse rikkumises. Antud juhtum annab tunnistust lääneriikides üha laiemalt levivast relavitismi dikatuurist ja mõttepolitsei sisseseadmisest.

Ja hakkabki pihta see, mida on juba mõnda aega relativismi diktatuurile viidates ette ennustatud. Esimest korda ajaloos on alustatud Katoliku Kiriku kardinali suhtes menetlust tema väidetava “homofoobia” tõttu. 6. veebruaril esitas Malaga prokuratuur Pamplona 84-aastase emeriitpiiskopi ja hiljuti kardinaliks ülendatud monsenjöör Fernando Sebastián Aguilari vastu ametliku süüdistuse.

Veidi pärast Aguilari kardinaliks ülendamise teadet andis ta intervjuu, milles küsiti mh tema vaadete kohta homoseksuaalsele käitumisele. Aguilar vastas lihtsalt, et homoseksuaalsest kalduvusest on võimalik kohase raviga üle saada”.

Homoradikaalid nõuavad kardinalile vangistust – prokuratuur kuuletus koheselt

Kardinal Sebastián Aguilari, keda kutsutakse tema nime tõttu “kotkaks”, ei ole kunagi tuntud erilise “konservatiivina”. Kuid see fakt ega ka tema vanus ei kaitse teda homolobi tagakiusamist eest. Homoaktivistid sooviksid näha, et kardinal pistetaks pokri. “Malaga prokuratuur allus homolobi nõudmistele, mida toetas ka kristlik-demokraatliku Partido Popular’i osalusel ühehäälselt vastu võetud Malaga linnavalitsuse otsus,” selgitas olukorda religioonisotsioloog Massimo Introvigne. Niisiis seisab värskelt kardinaliks ülendatud eakas piiskop silmitsi reaalse vanglakaristusega süüdistatuna Hispaania homofoobiavastase seaduse rikkumises.

Kardinali intervjuu ajalehele Diario Sur

Ent küsigem, mida nii koledat on siis peapiiskop Sebastian õieti teinud? 20. jaanuaril Malaga päevalehele Diaro Sur antud intervjuus paluti tal kommenteerida paavst Franciscuse väljaütlemisi seonduvalt homoseksuaalse käitumisega. Küsimus puudutas konkreetsemalt paavsti palju tähelepanu saanud seisukohta, et kes on tema mõistma hukka homoseksuaale, kes otsivad siiralt Kristust. Peapiiskop Sebastian ütles: “Paavst rõhutab lugupidamise vajalikkust kõigi inimeste suhtes, ent ta ei reeda Kiriku traditsioonilist õpetust ega ka muuda seda. Üks asi on näidata üles homoseksuaalide suhtes armastavat suhtumist, kuid hoopis teine asi on homosuhteid moraalselt õigustada.”

Ta jätkas: “Homoseksuaalsetes suhetes elavale mehele võin ma öelda, tal on puudujääk, kuid see ei tähenda, et ma ei hindaks tema isikut ega sooviks teda aidata. Ma arvan, et selline ongi paavsti seisukoht.”

Homoseksuaalsed kalduvused on teraapia abil ületatavad

Ajakirjanik küsis, kas peapiiskop kasutas homoseksuaalse käitumise moraalsusest rääkides sõna “puudujääk”. Vastselt kardinaliks valitud vaimulik vastas: “Jah. Paljud ärrituvad selle pärast ega salli seda, kuid kogu kohase lugupidamisega ütlen ma, et homoseksuaalne käitumine on puudulik, sest see ei vasta inimseksuaalsuse struktuurile ega kätke endas reproduktiivset kvaliteeti. Seega on homoseksuaalne käitumine väär. Sedasi öelda ei tähenda mingil juhul solvamist. Meie kehades on palju nõrkusi. Näiteks minul on kõrge vererõhk – kas ma peaksin ärrituma, kui seda mulle öeldakse? Tegemist on minu puudusega, mida püüan kohase teraapia abil ületada niivõrd kui vähegi võimalik. Anda homoseksuaalile teada tema puudustest ei ole solvang, vaid abikäe ulatamine, sest paljud homoseksuaalsusele käitumisele kaldumise juhtumid on kohase abi korral leevendatavad või koguni ületatavad. Seega ei ole tegu solvangu, vaid kaasinimesest hoolimisega. Kui inimesel on probleem, siis tõeline sõber juhib sellele tähelepanu ja aitab seda lahendada.”

Näide sellest, kuidas homoradikaalid kardinal Sebastian Aguilari mõnitavad.

Homofoobiavastane seadus – Zapatero valitsuse pärandus

Homoaktivistid vaatasid aga asjale sootuks teise pilguga. Peapiiskop Sebastiani vastu kaebuse esitanud homoorganisatsiooni Colegas liikmed ütlesid, et kardinaliks valitu sõnad "ilmselgelt õhutavad vihkamist ja diskrimineerimist" ning kujutavad endast seega põhiseaduslikke õigusi rikkuvat kuritegu.

"Hispaania on modernne ja sekulaarne riik ning seesuguseid kiriku poolseid avaldusi peab karistama, kuna [kiriku liikmeil] on kõige vähem õigust rääkida seksuaalsetest puudujääkidest – ennekõike seetõttu, et nad on ise varjanud laste kuritarvitamise ja pedofiilia juhtumeid," ütles Colegase juht Antonio Ferre kaebust esitades.

Eriti vihastusid homoaktivistid selle pärast, et nende sõnul kasutas peapiiskop Sebastian homoseksuaalsest käitumisest rääkides sõna “haigus” ehk terminit, mille antud kontekstis väljaütlemine on Hispaania homofoobiavastase seaduse kohaselt kohtulikult karistatav. Homofoobiavastane seadus on osa pärandusest, mille jättis Hispaaniale aastatel 2004-2011 võimul olnud Zapatero sotsialistlik valitsus.

Pamplona emeriit-peapiiskop on küll vana, ent ta ei ole naiivne. Ta kaalus oma sõnakasutust hoolikalt ning vältis homoseksuaalsest kalduvusest rääkides tähelepanelikult sõna “haigus” kasutamist. Kardinal ei rääkinud mitte sellest, et homoseksuaale saab “ravida”, vaid sellest, et neil saab aidata oma puudustest üle saada.

Mis ajast tuleb teisitimõtlejaid vangi panna?

Seda sama selgitas oma avalduses Malaga Peapiiskopkond, mis viitas ka Katoliku Kiriku Katekismusele. “Kuid võiksime ka küsida, miks neid, kes väljendavad homoseksuaalse kalduvuse põhjustesse puutuvate keeruliste küsimuste osas erinevat arusaama, peaks saatma vanglasse, seda enam, et sõna “ravima” ei kasutatud – rääkimata sellest, et sel sõnal on terve rida erinevaid tähendusi,” kirjutas Introvigne.

Igal juhul on ideoloogilise diktatuuri kliima ilmselgelt pingestumas ja meelsuspolitsei mõjuvõim kasvamas. Juba see, et kardinali hoolikas sõnavalik ei ole teda kuigi palju aidanud, on väga muret-tekitav. Hispaanias ei ole Kiriku ja kristluse suhtes avalikult vaenulikult meelestatud Zapatero vasakpoolne valitsus enam võimul – võimul on kristlik-demokraatlik partei Partido Popular. Kuid sellegipoolest rakendatakse piiskoppide suhtes homofoobiavastaseid seadusi, nagu polekski vahet, kes võimu teostab – neomarksistid või kristlased.

Aga praegu kardinal Sebastiani ümber toimuv on igal juhul märgilise tähtsusega, kuna esimest korda ajaloos on Katoliku Kiriku kardinali vastu esitatud kriminaalsüüdistus üksnes selle pärast, et ta on väljendanud homoseksuaalse käitumise suhtes avalikult Katoliku Kiriku alalisele õpetusele tuginevaid seisukohti, mida ei ole võimalik muuta.

Hädavajalik on organiseerida vastupanu, enne kui ideoloogiline diktatuur maad võtab

Antud juhtum räägib väga selges keeles ka sellest, et faktidest sihilikult mööda vaatavad ja enesepettuses elavad inimesed peaks kiiresti oma unest üles ärkama ja kaitsma oma kodanikuõigusi riikides, kus homolobi ei ole veel jõudnud oma ideoloogilist diktatuuri kehtestada ja vaenu õhutamise keelu õilsa loosungi all mõttepolitseid oma püüdlustele allutada. Vastasel korral ei maksa neil imestuda, kui varsti tuleb ka neil iga oma sõna hoolikalt kaaluda ja oma kristlikele tõekspidamistele kindlaks jäämise korral kohtu ette astuda.

Vt seonduval teemal:

  • "Eeskujulik: leedulaste vastuseis homopropagandale on süvenenud", De Civitate, 31.12.2013
  • "Radikaalfeministid ründasid Argentiinas katedraali kaitsvaid katoliiklasi", De Civitate, http://www.decivitate.ee/?p=2037, 04.12.2013
  • "Šoti kohus trahvis traditsiooniliste vaadetega meest "homofoobsete" avalduste eest 40 000 naelaga", De Civitate, 11.08.2013
  • "USA kohus: kristlasest fotograafidel ei ole õigust keelduda nn homopulma pildistamisest", De Civitate, 23.02.2013
  • "Prantsusmaal mõisteti vangi esimene abielu kaitseks korraldatud meeleavaldustel osalenu", De Civitate, 07.07.2013
  • "Briti ülemkohus mõistis lõplikult süüdi vanapaari, kes keeldus oma kodumajutuses homoseksuaalidele toa rentimisest", The Telegraph, 27.11.2013
  • "Kardinal Burke: Katoliku Kirik ei nõustu kunagi homoseksuaalide liitudega", De Civitate, 21.06.2013
  • "Vene riigiduuma kiitis homopropaganda vastase seaduseelnõu heaks häältega 436–0; välismaised homopropagandistid saadetakse riigist välja", De Civitate, 14.06.2013
  • "Sotside esimees Sven Mikser: ühiskonnas levivad homofoobsed ja ksenofoobsed ilmingud on tülgastavad ja vastuvõetamatud", De Civitate, 10.06.2013
  • "President Ilves: mul on perekonna kaitseks korraldatud kampaania pärast häbi", De Civitate, 16.05.2013