Foto: Mark_KA/Bigstockphoto.com

Ungari eeskuju järgides tuleks ka Eestis kärpida parteide riiklikku rahastamist poole võrra, et väljendada seeläbi solidaarsust paljude pankrotistumisega silmitsi seisvate ettevõtete ja inimestega, kes jäävad kriisi vallandumise tõttu tõsistesse rahalistesse raskustesse, märgib oma ettepanekus Varro Vooglaid.

Ungari valitsus langetas otsuse kärpida kriisi puhkemise tõttu parteide riiklikku rahastamist poole võrra. Tegu on väga õige, suurt sümboolset väärtust omava sammuga, mis tuleks astuda ka Eestis, et väljendada solidaarsust paljude kriisi tingimustes tõsiseid rahalisi raskusi kannatavate ettevõtete ja inimestega.

Teatavasti on parteid saanud juba pikka aega riigieelarvest igal aastal 5,4 miljonit eurot, mis jaotatakse parlamendierakondade vahel vastavalt riigikogus omatavatele kohtadele ja parlamenti mitte pääsenud erakondade vahel vastavalt eelmistel valimistel saadud toetusele.

2015. aasta riigikogu valimiste eel andis EKRE oma valijatele lubaduse seista parteide riikliku rahastamise lõpetamise eest. Valimiste järel parlamenti pääsenuna aga vastavat ettepanekut seaduseelnõuna ei esitatud. Selle asemel esitati eelnõu, mille kohaselt tulnuks küll parteide riiklikku rahastamist küll poole võrra vähendada, ent samas ka suurendada EKRE riiklikku rahastamist parlamendis rohkem kohti omanud parteide toetuse arvelt.

Ilusa sümboolse sammuna võiks parteide riikliku toetuse poole võrra kärpimisega kokku hoitud 2,7 miljoni euro eest teha korralike kaitsemaskide hiigeltellimuse, et siis need maskid rahvale tasuta või omahinnast väiksema tasu eest laiali jagada.

Pidades silmas, et EKRE on ainuke parlamendierakond, mis on lubanud seista parteide riikliku rahastamise lõpetamise eest, oleks praegusel kriisiajal igati kohane vastavasisuline ettepanek laule panna ja nõuda sellele valitsuspartnerite toetust. Kui mitte parteide riikliku rahastamise lõpetamise, siis vähemalt selle poole võrra kärpimise näol.

Isegi, kui sellele ettepanekule ei õnnestu teiste erakondade poolehoidu saavutada, oleks avalikkusel väga informatiivne teada, milliseks erinevate parteide positsioon antud küsimuses kujuneks ehk mil määral oleks keegi valmis ühiskonna suhtes solidaarne olemise nimel oma hüvedest loobuma.

Igal juhul on selge, et ajal, mil paljud ettevõtted seisavad silmitsi pankrotistumisega ning inimesed peavad leppima palgakärbetega või kaotavad üldse töö ja sissetuleku, tuleks õigluse ideaalist lähtudes koomale tõmmata ka avaliku sektori kulusid. Sel lihtsal põhjusel, et avalik sektor elatub raskustes erasektori poolt tasutavatest maksudest.

Niisugust kärpimist oleks igati kohane alustada just parteide riikliku rahastamise kärpimisest – seda enam, et kui tahame näha parteides mitte poolriiklikke institutsioone, vaid kodanikuühendusi, peaksid need ka väljaspool kriisiaega olema rahastatud mitte riigieelarvest, vaid oma poolehoidjate annetustest.

Ilusa sümboolse sammuna võiks parteide riikliku toetuse poole võrra kärpimisega kokku hoitud 2,7 miljoni euro eest teha korralike kaitsemaskide hiigeltellimuse, et siis need maskid rahvale tasuta või omahinnast väiksema tasu eest laiali jagada. Niisugune samm oleks mitte ainult oluliseks abiks viiruse leviku tõkestamisel, vaid näitaks ka tõelist riigimehelikku suuremeelsust.

Parteide nuumamine maksurahast jätkub, kokku eraldatakse taas 5,4 miljonit eurot