Euroopa Parlamendi istungitesaal. Foto: Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi esimeeste kogu üllitas kolmapäeval pressiteate, milles teatati, et puhkenud Euroopa Liidu eelarve ja Covid-19 päästepaki kriisis nemad Poolale ja Ungarile mitte mingisuguseid järelandmisi ei tee.

Euroopa Parlamendi esimeeste kogu (Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid) teatasid, et kokkulepped, mis puudutavad tulevasel Euroopa Liidu eelarveperioodil “õigusriigi põhimõtete” sidumist Euroopa Liidu rahaeraldustega, on lõplikud ja arutamisele ei kuulu, teatatakse pressiteates.

“Euroopa Parlament on juba 16. septembril võtnud vastu seisukoha [Euroopa Liidu] omavahendite [hankimise] osas ja see peaks jätma piisavalt aega, et Nõukogu ja liikmesriigid saaksid [eelarve] otsuse 2020. aasta lõpuks kinnitada,” jätkab pressiteade.

“Me palume Nõukogul võtta eelarvekava vastu ja alustada ratifitseerimisprotsessiga nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Parlamendi juhtkond avaldab sellise viivituse pärast sügavat kahetsust ja rõhutab, et kokkulepped (EL 7-aastase eelarvekava ja õigusriigi põhimõtete osas) on lõplikud ja uuesti arutamisele ei kuulu,” osutatakse kindlameelselt. 

“Meie pool järeleandmisi rohkem ei tee,” lõpetatakse pöördumine.

Euroopa Parlamendi EKRE saadik Jaak Madison väitis laupäeval 14. novembril Pärnus kõnekoosolekul, et “Euroopa Liidul lootust ei ole” ja tõi sellise lootusetuse näiteks just põikpäise “Euroopa asja” ajamise.

Toimetas Karol Kallas