Poolakad 7. oktoobril piki riigipiiri toimunud suurel palveüritusel oma kodumaa saatuse pärast Jumala poole hüüdmas. Foto: Scanpix

Euroopa Parlament toetas kolmapäeval tulemusega 438 : 152 sanktsioonide rakendamist Poola vastu, mis muuhulgas võib tähendada liikmesriigile hääleõiguse kaotust Euroopa Liidus, vahendab Breitbart.

AP andmetel on seega käivitunud esimene etapp nn 7. artikli rakendamisel Poola vastu, mille ametlikuks aktiveerimiseks peab parlamendi kodanikuvabaduste komitee nüüd koostama ametliku õigusliku taotluse, mille alusel võiks kõlada stardipauk.

Hääletusega Euroopa Parlamendis kaasnes sõnasõda, mille käigus Guy Verhofstadt väitis, et Poola “on mõistuse kaotanud” ning “Ungari tasemele langenud.”

Poola peab enda vastu suunatud rünnakuid “skandaalseteks” ning ei ole nõus “ultimaatumite” esitamisega “koloniaalses” kõnepruugis

Euroopa Liit kasutab Poola pitsitamiseks ettekäändena sealse kohtureformi eripärasid, kuid paljude vaatlejate hinnangul on massimigratsioonile vastu seisev konservatiivne riik lihtsalt tõmmanud endale kaela globalistide raevu.

Euroopa Komisjon ähvardab Poolat artikli 7 rakendamisega. Mis see on?