Eve Pärnaste kõneleb Objektiivile antud videointervjuus nõukogudeaegse omakirjastuse (samizdat) ajaloost ja isiklikest kogemustest põrandaaluses liikumises, mis viisid välja ülekuulamisteni KGB-s ja peaaegu et vanglakaristuseni. “Inimene peab iga korra ajal rääkima seda, mida ta mõtleb ning propaganda suhtes tuleb alati olla valvas,” tõdeb Pärnaste tänapäeva ideoloogilise diktatuuri õhkonnaga paralleele tuues.

Nõukogude Eestis toimis Venemaa põrandaaluste ringkondade eeskujul omakirjastus, mille eesmärgiks oli range ideoloogilise kontrolli õhustikus paljundada ja levitada tekste, mis kommunistliku partei liiniga kokku ei läinud ja seetõttu olid keelatud. Teatavasti oli Nõukogude Liidus, nagu ka teistes sotsialistlikes riikides allutatud trükisõna tsensuurile. Kirjandust tohtisid välja anda vaid riiklikud ehk kommunistliku partei kontrolli all olevad kirjastused.

Eesti põrandaaluse omakirjastuse kaastööline meenutab proua Eve Pärnaste tolleaegseid sündmusi, töömeetodeid ja üldist vaimsust. Tänapäeva kasvava ideoloogilise diktatuuri õhkonnaga paralleele tuues tõdeb Pärnaste, et inimene peab kirjutama ja ütlema iga korra ajal seda, mida ta mõtleb:

“See printsiip on muutumatu igal ajal ja praegu on see veel eriti tähtis. Kui Nõukogude Liidu ajal ähvardas sind siis, kui sa õiget juttu ei räägi, vanglakaristus, siis praegu on olukord veel hullemaks läinud, kuna inimesed on hakanud vabatahtlikult rääkima seda juttu, mida nad ei usu.”

“Toona ei olnud nii, et iga inimene võtab kätte ja hakkab propagandat tegema,” räägib Pärnaste ja märgib, et Nõukogude Eestis oli väga selge vahe partorgide ja propagandatöötajate ning ülejäänud inimeste vahel, kes propagandaga leiba teenivate kommunistide juttu eriti arvesse ei võtnud.

“Praegu on aga olukord hullem, kuna on tekkinud vabatahtlike hordid, kellest ma ei näe, et nad saaksid sellest isegi mingit materiaalset kasu. Globalistlik, rahvusriikide ning isikliku vabaduse vastane roosa udu on levinud üle maailma. Ja kui mujalt maailmast on näha, et see rong viib kraavi ja tee kuristikku. Eestis on aga alles viimasel paaril aastal n-ö ärgatud ja kiirustatakse selle uppuva laeva ja rööbastelt välja sõitva rongi peale,” tõdeb Eve Pärnaste.

“Propaganda suhtes tuleb alati olla valvas,” toonitab Eesti põhiseaduse üks autoritest, omakirjastuse tegelane ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliige Eve Pärnaste.