"Isegi nende riigilipul leiame kristluse sümboli, milleks on rist." Illustratsioon: Bigstockphoto.com

"Ärge jätke mingitki ruumi saatanatele ja džinnidele tekitada teie ridades lahkmeelt ja võimalust levitada teie keskel ühtsusetust. Peate olema teadlikud, et elate kristlikus ühiskonnas, kristlikul maal, mille lipulgi on rist!" – Roland Tõnisson tutvustab lugejatele Soome moslemitele juba 2008. aastal kirjutatud juhiseid, milles antakse nõu, kuidas "Allahi orjad" peaksid uskmatute keskel elama.

Euroopa rohelised ei ole ainus seltskond, kes soovib läbi viia radikaalseid muutusi ühiskonnas. Sel ajal, kui rohelised mõtlevad oma võimaluste piires allapoole inimese vöökohta keskenduvatele küsimustele, on oma haaret laiendamas veel teinegi roheline revolutsioon, ning kindlasti on selle näol tegemist ambitsioonika ning realistliku ettevõtmisega. Sellel rohelise lipu ja poolkuuga sümboliseeritaval liikumisel ei ole midagi ühist näiteks nende Soome noortega, kellest jutustab meile nõretava loo Soome ajakirjandus.

Selles artiklis on juttu noortest, kes kohtusid Roheliste erakonna noorteüritusel ning kelle vahel sähvatanud sädemest pistis leegitsedes leekima suur armastuse leek – parafraseerides meie suurt klassikut Samuel Vesipruuli. Polüamoorne love story kahe noormehe ja neiu vahel küll kaua ei kestnud, ent sellest piisas ometigi nii palju, et üks ilus romantiline lugu lehes ära tuua.

Roheliste roheline revolutsioon võiks ju sinnapaika jäädagi, nagu on tagurlike ja pahade "suurte" poolt ajutiselt kõrvale pandud Rootsi progressiivsete noorsotside plaan legaliseerida nekrofiilia ja seksuaalsuhted lähisugulaste vahel. Ent moslemite pealetung ühiskonnale ei näita nõrgenemise tendentsi. Vastupidi. Lääne aju- ja moraalilage elu annab selleks ise kütet. Kõike seda arvestades ei ole keeruline mõista moslemite põlgust Lääne ühiskonnas toimunu ja toimuva suhtes. Mingisugusest integratsioonist ei saa siin juttugi olla.

Moslemite ideoloogilised juhid on aga piisavalt targad, et rõhuda Lääne naiivses või siis teadlikult rumalas ühiskonnas "kiusatud vähemuse" nupule. See töötab alati. Soome meedias hoitakse pidevalt tulel "vähemate ja nõrgemate" ehk abi ja eritähelepanu vajavate moslemite teemat.

Soome imaam Anas Hajjar kinnitas samuti 13. septembril riigitelevisiooni jutusaates A-studio, alapealkirjaga "Kas hirm moslemite suhtes on asjatu?", et moslemid ei ole kellelegi ohuks, ning pidas vajalikuks ära nimetada tagakiusamised inkvisitsiooni poolt ja moslemitevastase puhastuse. Saatele reageerinud uurija Hilkka Axelsen soovitab lugejatel tutvuda Darío Fernández-Morera raamatuga The Myth of the Andalusian Paradise, milles kummutatakse laialt levinud ajalooline müüt tolerantsest õitsenguajast Hispaania ajaloos, millele sai väidetavalt saatuslikuks jõhkrate, labaste, harimatute ja räpaste kristlaste alatu kallaletung. Pealegi olevat selles kallaletungis väljendunud ka eurooplaste tänamatus nende tsiviliseerimise eest. Millegipärast ei taheta rääkida sellest, et islami kultuuri õitseng 8.–10. sajandil ei olnud tingitud millestki muust kui Pärsia vallutamisest ja sealse potentsiaali rakendamisest oma teenistusse.

Selles Andaluusia paradiisi müüti põrmustavas raamatus on ometigi kirjas kõik see, mida õpetatakse moslemitele ka tänapäeval suhtlusest uskmatute koertega – kaafirite või kufaaridega (kāfir, mitmuses kuffār tähendab araabia keeles "uskmatu" – toim). Räägitakse sellest, kuidas konformismile kalduvad inimesed võtsid vastu islami usu vaid seetõttu, et see oli majanduslikult kasulik – pääsemisega dhimmī (mittemoslemist elanik islamimaal  toim) seisusest ja jizya'st, mittemoslemitele määratud iga-aastasest maksust, võis tublisti kohendada oma rahakotis seisu.

Kohalikud inimesed õppisid ära araabiakeelse kaubitsemise, hakkasid moslemite moe järgi riides käima, võtsid ka araabikeelseid nimesid.

Igatahes ei olnud mitte mingil juhul tegemist multikultuurse paradiisiga ega ka mitte autonoomiaga mittemoslemite jaoks – jizya-maksu ehk katuseraha kaitse eest pidi kristlane andma üle seistes. "Oi dhimmī, sina Allahi vaenlane, maksa jizya, mille sa meile võlgned kaitse eest," võis talle öelda igati multikultuursel moel kaliifi ametnik seda raha vastu võttes. Alistatuilt pumbati raha välja veel mitmel erineval moel ja dhimmī'd olid valitsejatele parem sissetulek kui orjakaubandus. Araablaste kaubitsemine eurooplastest orjadega on veel üks peatükk meie ajaloos, mis vajab lähemat vaatlemist.

Valitsevaks sai šariaadiseadus: kristlaste elu ja võimalusi usukombeid praktiseerida piirati tugevalt. Me imestame selle üle, et Euroopa linnades levivad šariaadipolitsei "patrullid", tegemist on aga vana praktikaga ning vallutatud Hispaanias igapäevase elu lahutamatu osaga.

Multikultuursetena ja ligimesesõpradena peetavate moslemite maailmas oli šariaadi järgi kõik ilusti paika pandud – kuidas võis moslem kasutada vett, mida on puudutanud räpane kristlane või kuidas rakendada orjust puudutavaid reegleid. Selge oli see, et kristlasest orja omamine oli moslemi jaoks Allahile meelepärane tegu.

Hispaanlaste jaoks oli moslemitel mitmeid tolerantseid ja kindlasti mitterassistlike väljendeid nagu "natsareenlased" (Jeesus Naatsaretlase järgi), al-hamrā (punetava jume tõttu), mushrik (polüteistid), kāfir (uskmatu), agemies (barbarid) ja lihtsalt khanzir ehk siga.

Kristlased ei tohtinud minna moslemite kalmistutele, kuna nad olid roojased. Kristlased ei tohtinud ratsutada hobustel, vaid ainult eeslitel. Moslem võis anda süüa näljasele usuvennale, ent mitte kristlasele. Kristlastel oli keelatud ka risti asetamine avalikesse kohtadesse, samuti keelati uute kirikute ehitamine ja vanade remontimine.

Rahuarmastav islamiriik oli igasuguse islamofoobia suhtes väga konkreetselt meelestatud ega ei põlanud ära kasutada ka äärmisi meetodeid sallimatuse väljajuurimiseks. Selleks tuli, paraku, rakendada ka surmanuhtlust. Kahjuks liigagi sageli. Peade mahalõikamine ja ristisurm kulusid toona igapäevase kohtupraktika hulka ja sellisel moel hoiti see multikultuurne seltskond ilusasti vaos.

Kristlased põgenesid võimalusel sellisest "ideaalühiskonnast" ning algas reconquista ehk tagasivallutus. Kuna moslemid, kes jäid elama kristlikusse Hispaaniasse ja võtsid nominaalselt vastu ristiusu, osutusid sageli valekristlasteks (mis on "prohvet" Muhammadi seaduste kohaselt igati lubatud, kui vaja säilitada moslemi hinge) ja ka sisemiseks ohufaktoriks (pidevad Osmanite impeeriumi poolt mahitatud mässud ja vastuhakud), anti neile käsk Hispaaniast lahkuda.

Seda kõike nimetavadki Anas Hajjar ja teised moslemite ahistamiseks ja genotsiidiks. Ajaloolane Fernández-Morera aga kinnitab, et kui moslemeid ei oleks Hispaaniast välja tõrjutud, oleks see maa praegu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika käepikenduseks.

Hilkka Axelsen tõdeb oma blogikirjutise lõpus: "Kas moslemid on olnud Euroopas tagakiusamise ohvrid või julmad vallutajad? Kui meie ajalooteadvus terveneks, ei kasutataks poliitilistes ja kultuurilistes väitlustes enam põhjendamatuid ja vääraid ajaloolisi väited."

Eelnevale soovin lisada tõlke juhistest, mis anti 2008. aastal Soomes elavatele moslemitele. Sellega tutvudes ärgu jäägu heal lugejal väärarvamust islami ideoloogia südamlikkusest. Meist keegi ei soovi ju sarnaneda ühe Austraalia veendunud kommunistiga, kelle arvates (olemata ise kordagi Nõukogude Liidus käinud) Nõukogude Liit oli maailma kõige õiglaseim riik, sest sellel oli nii kena konstitutsioon.

Netis leiab ka kellegi eessõna sellele fatvaale, mis on kirjutatud kaunis kehvas inglise keeles. Selle ümberpanek maakeelde nõuaks liiga palju töötunde. Lugeja võib sellega omal riisikol tutvuda ise. Ent mis jääb moslemitel vajaka näiteks lingvistiliselt, selle teevad nemad kuhjaga tasa terava mõõga abil ja muud argumendid ei ole sellisel puhul ka mitte vajalikud.

Aastast 2008 on palju vett merre voolanud ning ka moslemikogukond on mitmekordistunud. Toonast tagasihoidlikku keelepruuki, nagu siin näeme, ei ole ammu enam põhjust kasutada. Sotsiaaldemokraadid, rohelised ja muud vasakpoolsed on tõesti kenasti rakendatud islamipropaganda vankri ette ning selles osas on nõuandeid hoolikalt kuulda võetud.

Mis puudutab kriitikat toonase Soome meedia suhtes, siis see ei ole mingilgi moel õigustatud. Kui praegu tegeleb riiklik meedia igapäevaselt moslemite kuvandi parandamise ja esiletõstmisega, siis toona kas vaikiti sel teemal või võeti sõna siis, kui oli midagi positiivset öelda. Nii aastal 2008 kui 2017 on meediamaailmas ühine see, et islamofoobia väljanaermine ja islamofoobide häbimärgistamine kuulub samuti meediamaastiku igapäevaelu juurde – ehk ka selles osas on islamiseerimise programm oma ülesannete kõrgusel.

Selle aastatuhande alguses asutatud moslemite poliitilise partei eesmärgiks on lõpetada alkoholimüük poodides, kuulutada maal ainukehtivaks šariaadiseadus, mis tagaks moslemitele võimaluse kehtestada kõike, mis neile oluline.

Allpool siis nimetatud fatvaa tekst lühendatud sissejuhatusega.

Me soovime, et meie sõnad avaldavad head mõju teie südametele ja tegudele:

1.

Esmalt ja kõigepealt peab iga moslem üritama naasta oma kodumaale ja need, kellest on saanud moslemid, peavad liikuma mõnda islamiriiki, et seal turvaliselt oma usku praktiseerida. Nad peavad võimalusel lahkuma riigist, kus nii paljude moslemite antud lubadused on hüljatud, meeled ja südamed korrumpeerunud.

2.

Need, kellel ei ole võimalik lahkuda või kes ei soovi seda, peaksid kartma Allahi viha enda ja oma lähedaste suhtes. Nad peavad oma peret nõustama siiralt ja kandma nende eest head hoolt ning kaitsma ennast ja teisi Allahi tule eest.

3.

Peate püüdlema Koraani ja islami tundmise õpperingi loomise poole, kus teadmatuid ja noori võiks õpetada alluma Allahile. On lubamatu olla selles suhtes hoolimatu. Oleme lugenud sellest, kuidas tatarlased säilitasid Soomes oma keele ja kultuuri; teie araabia keel ja kultuur on olulisemad ja peate nende eest igapäevaselt hoolitsema.

4.

Üritage kutsuda enda juurde õpetlasi ja Tõe otsijaid, et nemad võiksid võtta enda peale kohustuse kutsuda inimesi islami usu juurde, veendes, juhtides ja õpetades. Sellistel kohtumistel on suur roll teie ühendamisel ja šariaadiseaduse järgimisel elureaalsuses.

5.

Ärge jätke mingitki ruumi saatanatele ja džinnidele tekitada teie ridades lahkmeelt ja võimalust levitada teie keskel ühtsusetust. Peate olema teadlikud, et elate kristlikus ühiskonnas, kristlikul maal, mille lipulgi on rist! Peate meeles pidama, et see, mis toimub moslemite omavahelistes suhetes nende erinevate arusaamade pärast, on hoopis midagi muud kui suhted teiste religioonidega. Samas suunas (ahl al-qiblah) paluvate moslemite omavahelised lahkarvamused võivad puudutada sunnat ja bid'ah'd (uuenduslikud küsimused usuasjades). Mõnel puhul on tegemist korraliku arusaamaga ja mitte päris õige õpetusega, ent erinevus teie ja teiste religioonide vahel on erinevus islami ja uskmatute vahel. Need on kaks täiesti erinevat lähenemist.

6.

Selle grupi suhtes, kes üritab asutada Soomes islamiriiki, olgu öeldud, et nad peaksid mõtlema põhjustele, mitte oma emotsioonidele; nad peaksid vaatama asjade reaalset seisu ega tohi sulgeda selle ees silmi. Te ei saa isegi matta moslemit moslemeile eraldatud kalmistule, kuidas nad siis saaksid sulgeda alkoholikauplused ja asutada riiki?

Mis see siis on, oo Allahi orjad?! See on pettekujutelm ja ebakindel mõtlemine, mida võib vabandada mehe puhul, kes ei tea, kuidas te elate ja sellega seotud raskustest. Ent mees, kes näeb sedasama, mis teiegi, ja teab sedasama, peab oma hääle tegema kuuldavaks kaine mõistuse hääle, šariaadiseaduse alusel. Tema jõupingutused peavad olema suunatud sellele, et saavutada maksimaalset just teie maal, valvates ja kaitstes teid kõige kurja, kahjuliku ja allasuruva eest.

Selle alusel need inimesed, kes on rajanud islamipartei, peaksid oma  pingutused suunama islamlike institutsioonide, koolide, kalmistute rajamiseks ning loobuma islamiriigi rajamisest, sest faktiliselt on see vaid illusioon ja olnud võimatu ka meie oma kodumaadel. Kuidas võiks see siis teoks saada mittemoslemlikul maal? Lihtsalt islamiriigi väljakuulutamise nõudmine kutsuks esile vaid ebameeldivad tulemused, mida Allah üksi võib teada. Seega võtku nad ette praktilisi samme.

Kui riik ei suuda neid peatada – mida riik ei ole ka üritanud – siis kujutagem ette selliste indlejate saatust, kui Euroopa Liit sekkuks sellise algatuse lõpetamisse. Mis oleks kõigi nende aastakümnete pikkuste pingutuste saatus? Oleme lugenud moslemitest meeste ja naiste olukorrast pärast 11. septembrit, kuidas islamivastased asutused levitasid ideed moslemite maailmavalitsemise plaanidest, piirata vabadusi ja survestada naisi. Jah, nad liialdavad ja valetavad, aga meie anname neile selle moona, mida nad meile näkku viskavad.

7.

Islamipartei üks prioriteet peab olema islamliku identiteedi säilitamine ja püüd levitada väärtõlgendustest vaba islami sõnumit. Ta peaks tooma moslemid tagasi pühendumuse ja õigluse juurde ja peab tõestama mittemoslemitele, et meie religioon on ühtsuse, vennalikkuse, vagaduse ja õigluses tehtud koostöö usk.

8.

Sellelt maalt pärit moslemivennad peavad jätkama inimeste kutsumist Allahi juurde, ka oma perekondade ja sugulaste hulgas. Peavad rääkima rõõmust, mille nad on leidnud islami vastuvõtmisel. Tundub, et neil on kohalike seas rohkem mõju kui teistest maadest immigreerunute puhul.

9.

Pingutage võimalikult palju selle nimel, et osta tükk maad haudadeks moslemitele, kes usuvad Allahi ainsusesse (Tawheed), ja proovige ümber matta need moslemid, kes on maetud mittemoslemite keskele.

10.

Nagu ütlesime, peaks moslemite etniliste ja poliitiliste gruppide jaoks, eriti neile, kes üritavad asutada islamiriiki, olema esmatähtis säilitada seal elavate moslemite identiteet. Üks kõige tähtsaim meede on moslemitest meestele abielluda usuõdedega ja luua islamlik atmosfäär oma sotsiaalses elus. Moslemite gruppides ja organisatsioonides peavad olema inimesed, kes juhendavad moslemeid sellistes eraasjades nagu abielu, lahutus ja sotsiaalsed suhted Allahi seaduse alusel, üritamata seda peale sundida kõigile kristlikul maal, kuna selle tagajärjed võivad olla ebameeldivad teie eneste jaoks.

11.

Soovitame inimeste Allahi juurde kutsumise juures olla heatahtlikud ja järgida prohvetite, sõnumitoojate ja edukate daa'iya'de teed (naistele mõeldud juhised). Peate oma da'wah (misjonitöö) viima juhtideni, poliitikuteni, otsustajateni, ajakirjanikeni, kirjanikeni ja kõigi inimesteni. Ehk Allah juhatab mõnda neist, kellest saab väga mõjuvõimas. Püüdke eemaldada kurjus moslemite elust kõige efektiivsemal moel.

12.

Peate olema pidevalt kontaktis oma moslemitest vendadega Euroopa ja kogu islamimaailmas, et võiksite nendega nõu pidada oma ettevõtmistes ja küsida õpetlastelt nende probleemide kohta, millega kokku puutute. Moslem on oma venna peegel ja kaks venda koos on tugevamad kui üksi olles.

Ja Allah teab kõige paremini.