Püha Peetruse basiilika Vatikanis - katoliikliku maailma võimukese. Foto: Bigstockphoto.com

Aktivist Maari Põim hoiatab Feministeeriumi lehel, et sündiva koalitsiooni kaudu trügivad riigijuhtimise juurde meie kohalikud "äärmuskatoliiklased". Viimaste all peab Põim silmas SAPTKi ja portaali Objektiiv.

Kodanik Põim leiab, et SAPTK taga olevate isikute agenda pole pelgalt religioosne, vaid äärmuspoliitiline ja ultrakatoliiklik. Paavsti ja roomakatoliku kiriku peavooluga olla sel vähe pistmist. Artiklist võib välja lugeda, nagu oleks SAPTKiga seotud isikud siinse poliitruumi hallid kardinalid, kes vormuva EKREIKE liidu abil isiklikke ambitsioone teostama asuvad:

"Konservatiivide koalitsioonist johtuva paremäärmuslaste peavoolustumise kõrval eksisteerib ka täiesti reaalne äärmuskatoliiklike hallide kardinalide pukki saamise oht. Niisuguse seltskonna laienev mandaat lobitegevuses võib panna löögi alla väärtusprogrammid Eestis, aga ka kodanikuühiskonna tegevuse, rahastuse, prioriteedid.

Meedias on märgata, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) eestvedajad juubeldavad EKRE IKE koalitsiooni moodustumist jälgides, olles uudistest sammu võrra ees ja aimates seoses EKRE valitsusse liikumisega endale suuremat juriidilist ja sümboolset mandaati."

Sellega seoses kardab Põim, et "niisuguste jõudude liikumine suurema mõjuvõimu poole, mida nad kahtlemata ihalevad ja mida EKRE IKE võib võimaldada, seab aga löögi alla Eesti kui ilmaliku riigi." Põim on ühtlasi mures, et EKRE võib tuua endaga valitsusse kaasa "äärmuskatoliiklaste agenda ja mõju, millega seoses võime märgata religiooni kui argumenti seadusandluses":

"väärtuspõhiselt (loe: usulistest veendumustest tulenevalt) püütakse lauale tagasi tuua aborditeema, samadel kaalutlustel võib pikapeale eeldada riikliku seksuaalhariduse kvaliteedi halvenemist ja kvantiteedi vähenemist, õpikud võidakse vaadatakse selle pilguga üle, et seal puuduks viide LGBT perede tunnustamisele ning ebaproportsionaalset rahastust võivad hakata saama vaid kristlikule tuumikpere ideaalile vastavad ja paljulapselisust kultiveerivad programmid ja liikumised."

Seetõttu on Põimi jaoks väljavaade, et "äärmuskatoliiklased" saavad EKRE kaudu Eesti riigipuldi juurde, igast küljest problemaatiline: "See pole isegi varjatud agenda, seltskond tegeleb avalikult äärmusparempoolse kristliku lobiga. [Nad on hakanud] ajapikku ja sammhaaval oma religioosset nägu julgemini ilmutama."

Loe täispikka artiklit SIIT.

Toimetasid Lennart Käämer ja Martin Vaher