Saates “Fookuses” räägivad Markus Järvi ja Varo Vooglaid Suurbritannia ülemkohtu otsusest mõista õigeks Daniel ja Amy McArthuri ettevõte Ashers Baking Company. Ülemkohtu ühehäälse otsusega pandi päitsed pähe senini vabalt ringi märatsenud diskrimineerimisvastaste seaduste diktatuurile, millega aastaid on ahistatud kristlikke teenusepakkujaid, tallates jalge alla nende usu- ja südametunnistuse vabadust. 

Kristlastest pagarite Daniel ja Amy McArthuri ristitee algas neli aastat tagasi, kui nende pagariärisse astus sisse LGBT-aktivist Gareth Lee, kes nõudis torti, millel oleks kujutatud lastesaate “Sesame Street” tegelasi Erniet ja Berti ühes kirjaga “Toeta homoabielu”.

Kuna veendunud kristlasest pagarikoja omanikud keeldusid sellise sõnumiga toote valmistamisest, andis Gareth Lee perefirma omanikud kohtusse, tunnistades, et pagarikoja keeldumine tema poolt nõutud sõnumiga tordi küpsetamisest tekitas temas tunde kui “vähemväärtuslikust inimesest”.

Olles kahes alama astma kohtuastmes diskrimineerimise tõttu süüdi mõistetud, läks McArthurite abielupaar Kristliku Instituudi rahalisel ja juriidilisel toetusel Suurbritannia ülemkohtusse, et nõuda enda ja paljude teiste kristlaste usu- ja südametunnistuse vabaduse austamist.

Kohtuotsuses tunnistas Suurbritannia ülemkohus, et antud “kohtuasjas oli selgelt tegemist mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja väljendusvabaduse õigust puudutavate küsimustega”. “Selle hulka kuulub ka õigus mitte olla sunnitud väljendama uskumusi, mida tõeseks ei peeta,” sedastasid kohtunikud.

Varro Vooglaid ja Markus Järvi vaatlevad saates juhtumit lähemalt ning räägivad selle taustaks olevatest ideoloogilise diktatuuri ilmingutest. Vaatajale meenutatakse ka seda, kuidas üle aasta tagasi valmis sotsiaalministeeriumis võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse laiendada diskrimineerimiskeeldu ka Eestis. Seadusemuudatuse tulemusena puuduks ka Eestis näiteks majutusteenust pakkuvatel usulisel ühendustel võimalus keelduda teenuse osutamisest või lepingu sõlmimisest füüsiliste või juriidiliste isikutega, kelle nõuded ja tegevus pole kooskõlas usuorganisatsiooni vaadetega.

Saates kommenteerime veelkord sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri Vikerraadio aastataguses saates “Kirikuelu” välja öeldud mõtteid, millega kirikutele ja usuühendustele ei nähta sotsiaalministeeriumis kavandatud seadusemuudatuses mingeid erandeid.

“Kui kirikul on kinnisasju, mida nad soovivad avaliku teenusena välja rentida või üürida – sel juhul me tõesti näeme, et avalik teenus ei saa olla diskrimineeriv. Sel juhtumil tulebki arvestada sellega, et sul võivad olla erineva taustaga või erinevad inimesed, kes seda pinda soovivad kasutada,” rääkis Kanter toona toonitades, et kirikutele teatud erisuste tegemine kõlaks “nii, nagu me lubaksime edaspidi usuorganisatsioonidel inimesi diskrimineerida erinevatel alustel. Ja sellega ma kindlasti ei saa nõus olla.”

Vaadake ja kuulake lisa videost!

Fookuses: võrdse kohtlemise seadusega ideoloogilist diktatuuri kehtestav riik käitub oma kodanike suhtes võõrriigina