Saates “Fookuses” küsivad Markus Järvi ja Varro Vooglaid, kas Eestis leidub mõnda institutsiooni, mis suudaks peatada sotsiaalministeeriumi kogu riigi silme all toime pandavad seaduserikkumised, võtta rikkujad vastutusele ning sundima üht ministeeriumi edaspidi käituma Eesti Vabariigi seaduste järgi? 

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse rääkis eelmisel nädalal ERR-i uudisteportaalile, et ministeerium ei plaani hasartmängumaksu laekumistest ebaseaduslikult eraldatud raha üheltki organisatsioonilt tagasi küsida, ega toetuseid peatada. Ühtlasi pole sotsiaalministeeriumis plaanis algatada ka teenistuslikku järelvalvet.

Me oleme jõudnud absurdi tippu, kui üks Eesti Vabariigi ministeerium, nimelt sotsiaalministeerium, rikub päise päeva ajal seadusi ning vilistab rahandusministri nõuetele, mis kutsuvad seaduserikkumist lõpetama ning rikkujaid vastutusele võtma, tõdevad saate “Fookuses” autorid Vooglaid ja Järvi.

Küsimus on seda aktuaalsem, et vabariigi valitsusel on oma enda seadusest tulenev kohustus valvata muu hulgas ministeeriumite tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle ning korraldada teenistuslikku järelvalvet.

Vaadake lisa saatest!