Objektiivi "Fookuses" on seekord rahvusringhäälingu tegevus, mis pikemat aega ilmutab mitte sõltumatule ajakirjandusele, vaid riiklikule propagandateenistusele omaseid tunnusjooni. Kaitsmaks oma au ja väärikust väära faktiväite vastu, esitas Varro Vooglaid Harju maakohtule hagi, milles nõuab vabandamist ja rahalist hüvitust. Kohtuvaidluseni viinud juhtumit ja rahvusringhäälingu suundumusi analüüsivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.   

Varro Vooglaid pöördus kohtusse seoses 24. novembril ETV2 eetrisse lastud saatega „Ongi koik", kus väideti kindlas kõneviisis, et ta on „heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal".

"See väide on ilmselgelt faktiliselt vale. Ma pole kunagi millegi sellisega tegelenud, ei tegele ka praegu ning see on ilmselgelt suunatud sellele, et minu isiku mõnitamise ja minust väära kuvandi loomise kaudu kahjustada minu au ja väärikust ning diskrediteerida minu usaldusväärsust ühiskonnas," tõdeb Varro Vooglaid saates "Fookuses".

Vooglaidi arvates on tõsine probleem, kui sellisele madalale tasemele laskub Eesti rahvusringhääling, mis peaks olema ülejäänud meediaväljaannetele oma eetiliste standardite jälgimise poolest eeskujuks.

Markus Järvi loeb ette Eesti rahvusringhäälingu seadust ning tõdeb, et meie rahvusringhääling ei täida lihtsalt seadusest tulenevaid kohustusi.

"Rahvusringhääling on ainus meediakanal, mis on riiklikult üleval peetud ja selle tegevus ja eesmärgid on seadusega reguleeritud. Võime vaadata neid n-ö huumoriklippe ükskõik mis nurga alt, ent me ei suuda tuvastada, kuidas ja millisel viisil need aitavad kaasa rahvusringhäälingu seaduses ette nähtud ja Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele, või teistele ERR-i eesmärkidele, nagu näiteks Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule ning perekonnal põhineva ühiskonnamudeli väärtustamisele," märgib Järvi.

Kuulake lisa saatest!