Geert Wilders Hollandi Parlamendi alamkoja sõnavabaduse debatil. Pilt: Rumble ekraanitõmmis

"Kõigile Hollandi moslemitele, kes ei austa meie vabadusi, meie demokraatiat ja meie põhiväärtusi ja kes leiavad, et Koraani seadused on tähtsamad kui meie ilmalikud seadused, tahan ma öelda – kaduge minema! Minge mõnda islamiriiki. See on meie maa. See ei ole teie, vaid meie kodumaa. See on Holland," tõdes Vabaduspartei juht Geert Wilders Hollandi parlamendi alamkojas peetud kõnes.

Hollandi parlamendi alamkoda pidas 12. novembril Vabaduspartei ja selle juhi Wildersi soovil sõnavabaduse teemalise debati, mis oli ajendatud õpetaja Samuel Paty pea maha raiumisest Prantsusmaal.

Wilders kritiseeris Hollandi peaministrit Mark Ruttet sisserändesõbraliku ja avatud piiride poliitika pärast ning süüdistas alates 2010 aastast Hollandi peaministrina tegutsenud Ruttet "islamimonstrumi maale toomises, mis on seadnud meie riigi suurde ohtu". 

Wilders alustas debatti osutades viimastel nädalatel Euroopas toimunud islamistide rünnakutele ja ähvardustele. Ta osutas Amsterdami imaami Yassin Elforkani üleskutsele, kes kaks nädalat peale Paty surma moslemiterroristi käe läbi, hakkas Hollandis nõudma Muhamedi solvamise kriminaliseerimist. Teine Hollandi imaam Ismail Abou Soumayyah käivitas allkirjade kogumise petitsioonile, millega nõutakse šariaadi jumalateotuse seaduste Hollandi seadusandlusesse juurutamist. Petitsioon on tänaseks kogunud rohkem kui 125 000 allkirja. 

Wildersi sõnul on islami näol tegemist suurima ohuga Hollandi ühiskonnale ja sellega tuleb tõsiselt tegeleda. Ta on välja töötanud viiepunktilise tegevuskava, kuidas viimase aja suurimat Hollandi ühiskonda ähvardavat ohtu maandada.

"Islam on meie ühiskonna mürk. Me importisime sellest kunagi pisikese näidise. Ma olen selle eest hoiatanud juba kakskümmend aastat. Kui palju on veel ohvreid vaja, et langeks liisk ja me mõistaksime, et islam ei kuulu Hollandisse," rääkis Wilders debatil.

Wildersi tegevuskava näeb ette, et Hollandi valitsus:

  • mõistaks, et islam on vägivaldne ideoloogia;
  • sulgeks piirid [ehk taastaks piirikontrolli];
  • ajaks laiali Hollandi islami institutsioonid;
  • kui mõni moslem ähvardab kedagi vägivallaga, tuleb ta – koos kaasaelajatega – vangi panna ja maalt välja saata;
  • koolides ja ajakirjanduses tuleb näidata Muhamedi karikatuure.

Šariaati ihalevatele moslemitele on PVV juhil konkreetne sõnum: moslemid, kes ei assimileeru Hollandi ühiskonda, peavad kolima mõnda islamiriiki:

"Kõigile Hollandi moslemitele, kes ei austa meie vabadusi, meie demokraatiat ja meie põhiväärtusi ja kes leiavad, et Koraani seadused on tähtsamad kui meie ilmalikud seadused, tahan ma öelda – kaduge minema! Minge mõnda islamiriiki. See on meie maa. See ei ole teie, vaid meie kodumaa. See on Holland."

Alljärgnevalt on tõlgitud osa Wildersi pöördumisest Hollandi parlamendi alamkoja poole:

Need ei ole ainult üksikud mustad lambad, mis jätavad moslemitest kehva mulje. Ma ütlen meie peaministrile: jätke järele säherduse mõttetu muinasjutu [üksikutest mustadest lammastest] kordamine.

See on moslemitest märgatav enamus, kui 700 000 inimest põlgab meie vaba ühiskonda. [Hollandis elab 900 000 moslemit.]

Ja teie, härra peaminister, olete importinud meie riiki islami nimelise monstrumi, mis on seadnud meie riigi suurde ohtu. Selle pärast teen ma ettepaneku, valitsusele ilmselt juba 100 000-ndat korda, proua spiiker:

  1. Tunnistage, et islam on vägivaldne ideoloogia, selline, millega käib kaasas viha ja terror ning millel pole selle tõttu Hollandis kohta.
  2. Kohe tuleb kõigi islamiriikidest pärit asüülitaotlejate ja sisserändajate ees piirid sulgeda. Hüljata tuleb Schengeni lepe ja taastada piirikontroll.
  3. Alustada tuleb islami institutsioonide, nagu näiteks mošeede, likvideerimisega. Mošeede puhul tuleb alustada selliste likvideerimisest, mida rahastatakse välismaalt ja näiteks sellistest, kus kehtestab reegleid Diyanet, Türgi usuasjade ministeerium, mitte meie.
  4. Vangi tuleb panna kõik moslemid, kes ähvardavad vägivallaga või kasutavad vägivalda elik nad tuleb riigist välja saata. Sajad Hollandis elavad džihhadistlike liikumiste liikmed ja tuhanded neile kaasaelajad tuleb jälgimise alla võtta ja kui vaja, ennetavalt vangi panna.
  5. Spiiker, paluge kõigil koolidel, ajalehtedel ja meediakanalitel näidata Muhamedi karikatuure.

Ma ei tee selliseid ettepanekuid provotseerimise eesmärgil, vaid eesmärgiga näidata, et me ei taandu vägivalla ees ja me hoiame uhkusega aus oma vabadusi.

Spiiker, kokkuvõtteks on mul kõigile Hollandi moslemitele, kes ei austa meie vabadusi, meie demokraatiat ja meie põhiväärtusi, neile, kes peavad Koraani tähtsamaks meie ilmalikest seadustest, üks sõnum.

Selliseid moslemeid on väga palju. Professor Koopmansi uuring näitab, et niisuguseid elab meie riigis 700 000.

Minu sõnum on neile: kaduge minema! Minge elama kuhugi islamiriiki.

Seal te võite nautida oma islami seaduseid. Need on nende, mitte meie seadused.

See on meie riik. Mitte teie, vaid meie riik. See on Holland.

Toimetas Karol Kallas