Pilt: notechforapartheid.com

Google ja Amazon aitavad kaasa Iisraeli kõikehõlmava massandmetöötlusel põhineva julgeolekulahenduse Project Nimbus ehitamisele ning tuhatkond ettevõtete töötajat leiavad, et tegemist on "apartheidi" jõustamise rakendusega. 

Projekt Nimbus on Iisraeli valitsuse, julgeolekuasutuste ja sõjaväe pilvandmetöötluse "kõikehõlmav lahendus", mille arendamisega alustati 2021. aasta aprillis. 

Nimbuse rakendamine koosneb neljast etapist: esmalt ostetakse ja ehitatakse välja pilvetaristu. Teiseks koostatakse poliitikate kava, kuidas viia tegevus pilve. Kolmandaks kolitakse tegevus pilve ja neljandaks on pilvetegevuste käivitamine ning voolujoonelisemaks häälestamine.

Iisraeli valitsus sõlmis Google'i (Google'i pilveplatvormi) ja Amazoniga (Amazon Web Services) 1,2 miljardi dollari mahus lepingu, mille kohaselt nimetatud ettevõtted tarnivad Iisraelile vajaliku riistvara (andmekeskused peavad asuma ainult Iisraelis) ja tagavad pilveteenuste toimevõime. Pilveteenuste hulgas on nii tehisaru kui masinõppe lahendused.

Lepingus on punktid, et Google ja Amazon ei tohi teenuseid katkestada, kui keegi peaks nende vastu mingisuguse boikoti kuulutama või muidu mässama hakkama ning ettevõtted ei tohi keelduda teenuste osutamisest ühelegi Iisraeli riiklikule institutsioonile.   

Väidetavalt töötab Google'is ja Amazonis "rohkem kui tuhat" inimest, kes on koondunud liikumisse, mis nimetab ennast "Tehnoloogiat apartheidile ei anna" (No Tech for Apartheid).

2021. aasta oktoobris asutatud protestiliikumise ainsaks sihtmärgiks paistab olevat Nimbus ja oma tegevust põhjendatakse järgnevalt: "Tehnoloogiat peaks kasutama inimeste kokku toomiseks, mitte apartheidi, etnilise puhastuse ja asunike kolonialismi võimestamiseks." 

11. oktoobril avaldas liikumine pöördumise Iisraelis puhkenud araablaste ja juutide sõja teemal.

Kui kaasa tuntakse kõigile hukkunutele, on apartheidivastased tehnoloogiasektori töötajad siiski üheselt Gaza maakitsusel elavate araablaste poolel.

Pöördumises seisab:

"Me keeldume ehitamast tööriistu Iisraeli sõjaväe ja valitsuse tarbeks, mille abil jälgitakse, segregeeritakse ning tapetakse palestiinlasi. Need on tööriistad, mis jõustavad rassilise ülemvõimu ja jõhkra sõjalise okupatsiooni süsteemi, millest on tingitud tänane vägivald.

Nii kaua kui see [Google ja Amazon] tehnoloogia aitab hoida käigus Iisraeli apartheidi valitsust ja sõjaväge, on Amazon ning Google selle hävingu kaasosalised. Sealhulgas on need ettevõtted süüdi valimatus eluhoonete pommitamises, mis on minema pühkinud terved Gaza palestiinlaste pere- ja naabruskonnad.

[Amazoni ja Google'i] töötajatena ei ole me nõus osalema etnilises puhastuses." 

"Tehnoloogiat apartheidile ei anna" liikumine kasutab oma tegevuse korraldamiseks Ameerika Ühendriikide progressistliku poliitikatööstuse lahendust Action Network (tegevusvõrgustik), mida Demokraatliku partei kõrval kasutavad näiteks Black Lives Matter ja suur üleilmne keskkonnaorganisatsioon Environmental Defense Fund (Keskkonna kaitsmise fond).

Liikumise sotsiaalmeediakanalitest ja kodulehelt ei selgu nende suhtumine vaktsiinipassidesse ning Maailma Terviseorganisatsiooni üleilmsesse vaktsiinipasside süsteemi. Vaktsiinipassid on sarnaselt Nimbusega pilvepõhine totalitaristlik inimeste jälgimislahendus ja paljud inimõiguste organisatsioonid leiavad, et tegemist on märkimisväärse inimeste põhiõiguste rikkumisega, mille tõttu kannatavad kõige haavatavamad ühiskonnagrupid. 

Nimbus on ajalooline idamaiste valitsejate särapärg ja/või kristluses pühakute aupaiste.

Hulk teadusuuringuid näitab läbivalt, et juudid ja araablased on geneetiliselt suhteliselt või päris lähedased rahvad, mille tõttu Iisraelis elavate araablaste ning juutide vastuolude kirjeldamiseks rassierinevuste põhise sõna "apartheid" kasutamine pole ilmselt kõige kohasem. 

Google'i asutajad Larry Page ja Sergey Brin on mõlemad juudi rahvusest.

"Palestiinlased" on ÜRO otsusega "leiutatud" tehisrahvus.

Toimetas Karol Kallas