Helir-Valdor Seeder. Foto: Scanpix

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder toonitas ajalehes Postimees avaldatud artiklis, et sisserände suurendamine ei ole demograafilisele probleemile lahenduseks, vaid pigem tooks see kaasa uusi tõsiseid ohte.

"Kui küsiksime spekulatiivselt tulevastelt pensionäridelt, kas kümme protsenti suurem pension sunniks neid toetama igal aastal 6000 inimese sisserännet kolmandatest riikidest ning seda vähemalt 20 aastat järjest, siis tervemõistuslik vastus oleks kindel "ei"," osutab Seeder, viidates asjaolule, et nõukogude aja lõpukümnendite massiimmigratsiooniga seotud probleemide käes vaevleb Eesti ühiskond tänaseni.

"Eestis ja Lätis on praegu konkurentsitult suurim immigrantide osakaal Euroopa Liidus," rõhutab IRL-i esimees ja toob esile, et Kreeka, Itaalia ja Hispaania immigrantide osakaal pole Eestiga ja Lätiga võrreldavgi.

Seederi sõnul ei loo odava tööjõu eelisele toetuva majanduse arendamine ning odava tööjõu sissetoomine alust jätkusuutlikule majandusele. Ta selgitab, et rändega kaasnev ühiskondlik kasu peab ületama võimalikud kahjud ning sisserände tempo ei tohi ületada inimeste ühiskonda sulandamise võimekust.

Samuti kritiseerib IRL-i juht kehtivat pensionisüsteemi ja kutsub üles tühistama kohustust teha sissemakseid pensionisüsteemi teise sambasse, sest avamus, nagu asendaks raha inimesi ja lahendaks Eesti pensioniprobleemid kolmekümne aasta pärast, "on üks suurimaid kollektiivse rumaluse ja naiivsuse näiteid".

"Kõiki olusid arvestades on mõnikord väike parem kui suur ja kestlik ka(o)hanemispoliitika mingil ajaperioodil parem lahendus kui kunstlik suurendamine," ütleb Seeder oma seisukoha kokkuvõtteks ja toonitab, et Eesti puhul on see just nii.

Loe lähemalt siit.