Inglismaal kõrvaldati ametist rahvakohtunik, kes leidis, et lapse huvides on omada eri soost vanemaid. Ühendkuningriigi lordkantsleri ja lord-ülemkohtuniku arvates aga ei sobi seesuguse vaate avaldamine kohtunikuametiga kuidagi kokku ja mees suunati võrdse kohtlemise alasele koolitusele.

Kentis 15 aastat rahvakohtuniku ülesandeid täitnud 68-aastane Richard Page, kes on abielus ja üles kasvatanud kolm last, kõrvaldati ametist, kuna ta ütles seoses ühe adopteerimiskaasusega, et lapse huvides on kasvada üles peres, kus on ema ja isa. Seda mõtteavaldust peeti aga diskrimineerivaks samasooliste paaride suhtes ja rahvakohtuniku peale esitati kaebus.

Rahvakohtunik: eri soost vanemad on lapse huvides

“Ma leian, et meest, naist ja last ühendab miski, mis on loomulik, mistõttu teised (suhtetüübid) seda ei ole. Sellise kommentaari ma tegin,” selgitas rahvakohtunik Page oma sõnu. “Kuna minu kui kohtuniku ülesanne on lapse huvide silmas pidamine, tundsin ma täiesti põhjendatult, et (kasuvanematena) oleksid mees ja naine paremad.”

Page lisas, et selleks ju rahvakohtunikke kaasataksegi, et asja arutamisel oleksid esindatud erinevad vaated, ning temal on kristlikud vaated.

Võimud: isa, ema ja laps = kristlik eelarvamus

Lordkantsler (kes on ühtlasi Briti valitsuse liige) ning lord-ülemkohtunik teatasid Richard Page’ile, et tema eelarvamuslik arusaam perekonnaelust diskrimineerib samasoolisi paare, rikub võrdse kohtlemise seadust ja kahjustab kohtu mainet. Page kõrvaldati ametist ja suunati võrdse kohtlemise alasele koolitusele, mille ta peab läbi tegema enne, kui võib kohtusaali naasta.

Kristliku Õigusabi Keskuse juhataja Andrea Williams nimetas Richard Page’i ametist kõrvaldamist “moodsa aja hulluseks”. “See [juhtum] paljastab uue poliitilise ortodoksia palge, ja see pole meeldiv. See püüab vaigistada teistsuguseid vaateid, ja kui see tal ei õnnestu, hävitab ja karistab ta inimesi, kes neid vaateid esindab,” ütles Williams.

Juhtumi kohta võib lugeda siitsiit ja siit.