Foto: Bigstockphoto

Värskest Soome valitsuse tellitud uuringust selgub, et kuigi esimese generatsiooni immigrandid moodustavad rahvastikust alla seitsme protsendi, pandi nende poolt mullu toime 38 protsenti vägistamistest, kirjutab Yle.

Helsingi ülikooli kriminoloogiainstituudi osalusel korraldatud uuring näitas, et Soome 367 000 esimese generatsiooni immigrandi hulgas on ebaproportsionaalselt palju ka laste vastu suunatud seksuaalkuritegude toimepanijaid.

Mõlema kuriteoliigi puhul näitab uussisserändajate osakaal seejuures tõusutrendi. Perioodil 2011-2020 panid välismaal sündinud isikud toime 27 protsenti vägistamistest ja 15 protsenti laste vastu suunatud seksuaalkuritegudest. Teise generatsiooni immigrantide seas on aga seksuaallkuritegevus märksa vähem levinud.

Uuringu üks autoritest Martti Lehti on varasemalt leidnud, et uussisserändajate hulgast on omakorda kõige rohkem vägistajaid Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika päritolu. Praeguses uuringu kohaselt panid 20,3 protsenti vägistamistest toime "Lääne-Aasia" päritolu uussisserändajad – sellesse kategooriasse liigituvad näiteks Türgi, Iraak ja Süüria. 1,4 protsenti vägistamistest panid toime Põhja-Aafrika päritolu isikud. 6,4 protsendil juhtumitest oli isiku päritoluriik teadmata. Uuringu autorite sõnul ei olnud neil võimalik tutvuda täielike andmetega, mis riigi ametivõimudele aga tõenäoliselt teada on.

Uuringu autorid märkisid, et osa tulemustest saab seletada ka uussisserändajate madala sotsiaalse staatusega, kuid see ei ole nende üleesindatuse ainus põhjus.

Toimetas Jaanus Vogelberg