Toskaana maastik. Foto: Hippopx

Itaalia kõrgem terviseinstituut üllitas oktoobris ülevaate, millest selgub et riigi ainult Covid-19 tõttu elust lahkunud inimeste arv jääb alla nelja tuhande. Itaalias elab 59,55 miljonit inimest ja aastas lahkub elust 700 000 inmese ümber.

Uuringus lahatakse Itaalia 2020. aasta 17. veebruarist kuni käesoleva aasta 5. oktoobrini kogutud Covid-19 andmeid. Selleks päevaks oli elust lahkunuid, kelle kurva sündmuse üheks põhjuseks oli märgitud Covid-19, kokku 130 468. Inimesi, kes jätsid ametlike andmete kohaselt eluga hüvasti ainult Covid-19 tõttu, oli kõikidest surmadest 2,9 protsenti ehk 3783. Esimene ametlik surm koos Covid-19 registreeriti 20.02.2020.

Üks gripihooaeg viib Itaalias hauda vahemikus 7000–25 000 inimest, kelle surma esimeseks, või ainsaks põhjuseks on märgitud viidatud haigus. 

Itaalas registreeritud Covid-19 surmade keskmine vanus on 80 aastat ja mediaanvanus 82. Naisi oli lahkunute seas 56 792 (43,5%) ja mehi 73 673 (56,5%). 

130 468 koos Covid-19 surmast oli alla 50 aastaseid 1,2 protsenti, ehk 1601 inimest. Neist omakorda 399 (0,3%) olid alla 40 aasta vanused (245 meest ja 154 naist). 

7901 koos Covid-19 elust lahkunud inimese puhul, oli võimalik täpselt määrata ka surmale eelnenud ja Covid-19 kaasnenud haigused. Keskmine kaasnevate haiguste hulk oli 3,7. 2,7 protsendil inimestel viidatud grupist ei olnud ühtegi kaasnevat haigust, 11,4 protsendil oli neid üks, 18 protsendil kaks ja 67.7 protsendil kolm või rohkem kaasnevat tõbe.

Covid-19 surmadega kaasnenud haigustest oli kõige levinum kõrge vererõhk (65,8% juhtumitest). 

Järgnesid: 

  • 2. tüüpi diabeet (29,3%) 
  • südame isheemiatõbi (28%) 
  • kodade virvendusarütmia (24,8%) 
  • dementsus (23,5%) 
  • krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (17,4%)
  • aktiivne vähk viimase viie aasta jooksul (16,3%)
  • südamepuudulikkus (15,7%) 
  • infarkt (11,5%) 
  • ülekaalulisus (11,5%).

Uuringus arvatakse, et kahe doosiga vakstineerimisest on teatud kasu. Esimene Covid-19 vaktsiinisüst tehti Itaalias 27.12.2020.

Kuna vaktsiinide toimima hakkamiseks kulub alates esimesest süstist viis nädalat, hakati uuringus inimesi täielikult vaktsineerituks lugema 2. veebruarist 2021.

5. oktoobri seisuga suri alates 2.02.2021 Itaalias SARS-CoV-2 positiivse prooviga 33 620 inimest, kes ei olnud saanud ühtegi vaktsiinidoosi. Positiivse Covid-19 prooviga, kes olid saanud ühe süsti, lahkus elust 2130 inimest ja 1440 – mis on ajavahemikus 2. veebruar 2021 – 5. oktoober 2021 juhtunud Covid-19 surmadest 3,7 protsenti – olid täielikult vaktsineeritud. 

5. oktoobri seisuga oli Itaalias täielikult vaktsineeritud 42,835,902 inimest, ehk 72,7 protsenti elanikkonnast. 

Itaalia rahvaarv on ümmarguselt 60 miljonit inimest. Koos Covid-19 surnud inimesi oli 5. oktoobri seisuga 130 468. Koos kaasnevate haigustega on kogu Covid-19 perioodi jooksul Itaalias elust lahkunud 0,22 protsenti inimestest, kellel oli keskmiselt 3,7 kaasnevat haigust ja kelle mediaanvanus oli 82 aastat.  

Ainult Covid-19 põhjusel lahkus nimetatud haiguse perioodil elust 0,006 protsenti Itaalia inimestest.

See number on samas suurusjärgus Itaalia liiklusõnnetuste surmadega (3783 Covid-19 surma vs 3173 liikluses hukkunud inimest).

Kõikidest Covid-19 surmadest moodustavad Itaalias alla 50 aastased inimesed 1,23 protsenti. 

2019. aastal suri Itaalias 634 417 inimest. 2020. aastal loeti kokku 746 126 surma. Surmade arv kasvas Itaalias 2020. aastal 15,6 protsenti, millest suur osa juhtus tänu riigis kehtestatud karmidele piirangutele.

Septembri alguses avaldati uuring, milles hinnati Covid-19 kaudset mõju – ära jäänud plaaniline ravi, sulgemiste tõttu tekkinud probleemid jne – Ameerika Ühendriikide surmade kasvule (excess deaths) 17 protsendile. 

USAs kasvas surmade arv 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga 375,235 inimese võrra, mis on 2018.–2019. aasta surmade kasvuga sama määr: 1,120%. (2020. aastal võrreldes 2019. aastaga kasvas koos Covid-19 surmade arv Ameerika Ühendriikides protsentuaalselt sama palju kui Covid-19 vabal 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga.) 

Eestis lahkus 2020. aastal ainult Covid-19 tõttu elust 201 inimest. Kokku suri Eestis 2020. aastal 15 643 inimest.

Eestis alustati Covid-19 vastu vaktsineerimisega samal päeval kui Itaalias, 27. detsembril 2020. Covid-19 haigestumiste ja surmade teise (kolmanda?) laine hari langes kokku ajaga kui esimesed vaktsiinid lõplikult mõjuma hakkasid, ehk käesoleva aasta veebruaris–märtsis. Hetkel on Eestis täielikult vaktsineeritud 57,4 protsenti elanikkonnast ja Covid-19 juhtumite arv ületab teise laine tippu.

Lühidalt võib Itaalia Covid-19 surmade andmetest ja kaasnevatest haigustest teha järelduse, et esmalt võiks saada normi piiresse oma kehamassiindeksi ja märksa ettevaatlikum peaks Covid-19 juhtumite osas olema siis kui on saadud vähiravi ja on probleeme südamega. Täna, vaatamata üle 70 protsendisele täielikule vaktsineeritusele, on Covid-19 juhtumite arv Itaalias tõusuteel.

Itaaliast tehti Covid-19 juhtumite leviku alguses, vähemalt Euroopas ja Eestis, ametliku propaganda Baba-Jagaa (või Röövel Ööbik), millega hirmutades õigustati koolide sulgemisi, inimeste põhivabaduste piiramist ja elatisest ilma jätmist.