Kollaaž: Objektiiv

Keskerakonna parlamendisaadik ja riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid väljendas Facebookis muret, et Kersti Kaljulaid sekkub seadusandja tegevusse kui helistab riigikogu liikmetele ja mõjutab parlamendisaadikuid hääletama talle ning opositsioonile meelepäraselt.

Karilaid kirjutas 14. aprillil: “President Kersti Kaljulaid rikub parlamentaarse õigusriigi põhimõtet, sekkudes seadusandja tegevusse kui helistab riigikogu liikmetele ja mõjutab neid hääletama eelnõu 128 SE paari punkti väljavõtmise poolt.”

Õiguskomisjoni esimehe sõnul on Kaljulaid käitumine “kunstlik, konkreetsele põhiseaduse sättele tugineva argumentatsioonita probleemi võimendus hüve kõrval, mida antud eelnõuga luua soovitakse.”

Ta jätkab: “Eelnõu muudatused on seotud kriisiinfo teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise ja Päästeameti ülesannetega. Eelnõu muudatused teevad kriisiolukordades esmase info saamise lihtsamaks. Eelnõu väärtustab ka vabatahtliku päästjana tegutsemist. Ettepaneku järgi laiendatakse päästetööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele kehtivaid sotsiaalseid tagatisi ka ennetustööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele. Seaduse muudatus loob ka õigusliku aluse Päästeametile tulekahjude tekkepõhjuste menetlemiseks ja õigusselguse ennetustöö sisu ning tegevuste osas.”

Karilaid leiab, et vastupidiselt ilma juriidilise kompetentsi ja õigusnõunikuta Kaljulaidi arvamusele, viimase mõjutustegevuse sihiks saanud seaduseelnõus põhiseadusevastane riive puudub. Tema sõnul on seaduse eesmärgiks osutada kriisi ajal tõhusamat abi elanikkonnale, milleks on vaja, et “hädaabiteadete andmekogu lisatakse riigi infosüsteemi ja sellel on õigus esitada kriisiinfo teenuse osutamisel päringuid ja saada infot tervise infosüsteemilt.”

Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus 128 SE võeti Kaljulaidi mõjutustegevusest hoolimata siiski 15. aprillil suuremale osale parlamendiliikmetest sobival kujul vastu.

Seaduse vastuvõtmisest hoolimata pole opositsioon ja opositsioonimeelne Kaljulaid veel alla andnud. Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski teatas Facebookis, et “Nüüd on nii, et saatsin president Kersti Kaljulaidile kirja, kantuna murest inimeste terviseandmete põhjendamatu kasutuse üle.” Endine sotsiaaldemokraatide juht leiab, et “ Häirekeskuse kriisitelefoni vabatahtlikele antakse põhjendamatu ligipääs terviseandmetele.”

Ossinovski põhjendab oma kirja: “Lähemal vaatlusel on tegemist aga asjatundmatu ettepanekuga, mis on praktiliselt kasutu (andmed jõuavad tervise infosüsteemi tagantjärele), aga samas avab seadus ukse ühele kõige tundlikumale andmekogule ehk tervise infosüsteemile, mida siiani on kõik sotsiaalministrid kogu oma keharaskusega teiste ministeeriumite eest kinni hoidnud.”

Toimetas Karol Kallas