Kashiwazaki-Kariwa tuumaelektrijaam Jaapanis Foto: Scanpix

Jaapani valitsus võttis 2022. detsembris vastu otsuse, millega Aasta tööstushiid võtab energiajulgeoleku tagamiseks taas kasutusse tuumaenergeetika.

Jaapan oli tuumaelektri tarbimisest pärast 2011. aasta Fukushima tuumakatastroofi suuresti loobunud. Ometi on maailma fossiilkütuste hinna hüppeline kasv sundinud tõusva päikese maa valitsust varemalt tehtud otsust ümber vaatama. 

Jaapani tööstusministeeriumi kokku kutsutud ekspertide kolleegium otsustas, et saareriik teeb algust uute reaktorite rajamisega ning pikendab olemasolevate tuumajaamade  ekspluatatsiooni ressurssi üle praegu sätestatud 60 aasta. 

Jaapanit on tuumajaamade sulgemise järgselt kimbutanud energia põud ning valitsus on palunud tarbijatel tuleval suvel defitsiitide vältimiseks elektritarbimist minimeerida. Valitsuse otsused on suuresti järginud jaapanlaste eelistusi, kuna pärast 2011. a oli rahva sentiment tugevasti tuumaenergiast loobumise poolt, olles energiapõua tingimustes taas pöördunud tuumaenergeetikat pooldavaks. 

Saareriigi suur sõltuvus välismaistest energiakandjatest muudab tuumaenergeetika kasutamise sisuliselt paratamatuks, kuna 88% Jaapani energiast on toodetud fossiilkütustega, mis on tervenisti sisse imporditud. 

Toimetas Adrian Bachmann