Euroopa Kontrollikoja liikmena ligi 1,6 miljonit eurot teeniva Juhan Partsi hinnangul võiks rikas riik LGBT-ühendusi veel palju heldemaltki rahastada. Foto: Scanpix

Euroopa Kontrollikoja liikme ja endise peaministri Juhan Partsi (Isamaa) sõnul on ettepanek LGBT-ühingute riikliku rahastamise lõpetamiseks kohatu kiusamine. Tema hinnangul peaksime hoopis oma vähemusi kaitsma ning ka rahaliselt palju heldemalt toetama, kuna Eesti riik olevat selleks piisavalt rikas.

Parts kommenteeris Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt algatatud ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt toetatud kampaaniat Eesti LGBT Ühingu ja sarnaste ideoloogiliste võltskodanikuühenduste riikliku rahastamise lõpetamiseks Delfi TV otsesaates ajakirjanik Vilja Kiislerile.

Kiisleri küsimusele, kas Eesti LGBT Ühing peaks riigieelarvest saama 100 000 eurot või mitte, vastas Parts, et talle tundub see kohatu kiusamisena. "Ma arvan, et me peame oma vähemusi kaitsma. Sellisel tasemel Eesti riik ei ole nii vaene, et me ei võiks erinevaid MTÜsid toetada palju heldemalt," on endine peaminister veendunud.

Parts ei olnud nõus enda palganumbrit avaldama

Enda palganumbrit ei olnud praegune Euroopa Kontrollikoja liige Parts aga nõus Kiislerile avaldama, lisades, et huvilistel on võimalik see kiiresti välja uurida.

Euroopa Kontrollikoja kodulehe andmetel on kontrollikoja liikme kuupalk 21 837 eurot, millele võivad lisanduda ka täiendavad toetused, lisatasud ja soodustused. Näiteks makstakse lisaks 15 protsenti põhipalgast selle eest, kui kontrollikoja liige kolib Luksemburgi, kus kontrollikoda füüsiliselt asub.

Samuti on sinna kolivale liikmele ette nähtud ka umbes 40 000 eurot esmaste kolimiskulude katmiseks ning pärast ametiaja lõppemist makstakse talle veel ligi 20 000 eurot tagasi kodumaale kolimise kulude katmiseks. See hõlmab ka pereliikmete reisi- ja kolimiskulude katmist.

Samuti makstakse lisaraha kontrollikoja liikmete laste pealt, mille suurus kasvab kui laps saab kooliealiseks ning tõuseb veelgi kui laps õpib mujal kui Luksemburgis. Partsil on neli last.

Juhan Parts on Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 2017 ning tema tööleping kestab 31. detsembrini 2022. Seega isegi kui täiendavaid toetusi mitte sisse arvestada, teenib ta selle perioodi vältel ligi 1,6 miljonit eurot.

Vooglaid: Põlva sünnitusmajale riigil raha ei jätku, homopropagandaks aga küll

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid juhib aga oma repliigis tähelepanu tõsiasjale, et samal ajal kui Eesti LGBT Ühingule ja teistele ideoloogilistele võltskodanikuühendustele eraldatakse riigieelarvest sadu tuhandeid eurosid, suletakse Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakonnad väidetava rahapuuduse tõttu:

"Tähelepanuväärne on asjaolu, et võimalus ka edaspidi Põlva haiglas lapsi ilmale tuua eeldanuks aastas ca 400 000 eurost täiendavat rahastust. [Näiteks ainuüksi Juhan Partsi kontrollikoja liikme palgast saaks hoida Põlva haigla sünnitusosakonda veel tervelt neli aastat avatuna – toim.]

[Selle] taustal tõuseb ikka ja jälle esile kontrast ideoloogiliste ühingute riikliku rahastamisega, milleks valitsus leiab igal aastal sadu tuhandeid eurosid. Teatavasti anti Eesti LGBT Ühingule sotsiaalministeeriumi kaudu selleks aastaks 96 000 eurot, Eesti Inimõiguste Keskusele 92 010 eurot ja portaali Feministeerium haldavale MTÜle Oma Tuba 60 000 eurot maksumaksjate raha."

Vooglaiu hinnangul on midagi sellises olukorras raskelt mäda, kui reaalset ühiskondlikku hüve loovaid teenuseid pakkuvad asutused likvideeritakse väidetava rahapuuduse tõttu, aga ideoloogilist propaganda ja -lobitööd tegevatele ühingutele, mis ei loo mingisugust ühiskondlikku hüve, vaid hoopis kahjustavad seda, jätkub raha küllaga.

Seda enam, et veidi enam kui kuu aja pärast kutsutakse inimesi taas riigitelevisiooni vahendusel tegema annetusi lastehaiglatesse elementaarselt vajaliku aparatuuri soetamiseks.

Vooglaiu sõnul saab sellest vaid järeldada, et võimuringkondades peetakse homo- ja sooideoloogia propageerimist olulisemaks kui turvaliste kodulähedaste võimaluste tagamist laste ilmaletulekuks.

"Ütlematagi on selge, et normaalses riigis ei peaks asjad nii käima ning et niisuguste olukorda ei või aktsepteerida," rõhutab Vooglaid.

Toimetas Martin Vaher

Repliik: Põlva sünnitusmajale riigil raha ei jätku, homopropagandaks aga küll

SAPTK soovib sotsiaalministeeriumilt selgitust LGBT-ühingute rahastamise seaduslikkuse kohta

Markus Järvi: valitsus lõpetagu Eesti LGBT Ühingu rahastamine maksumaksja taskust!