Kustutatud eluküünalde mälestuseks. Foto: Rusprolife.ru

Moskvas süüdati läinud nädalal ristiks seatuna 2000 küünalt – üks iga lapse eest, kes Venemaal igapäevaselt emaihus surma saadetakse.

Mäletatavasti kehtestasid kommunistid kõikjal Nõukogude Liidus liberaalsed abordiseadused, mistõttu muutus sellisel viisil "pere planeerimine" rahva seas üldlevinuks.

Tänaseni on Venemaa seetõttu maailma juhtivaid riike abortide arvult elaniku kohta.

Tänu nii kiriku kui valitsuse tegevusele on aborti hukka mõistvate venelaste osakaal viimase 20 aastaga aga kolmekordistunud – 12 protsendi juurest 35 protsendi tasemele.

Kõnealuse Levada keskuse küsitluse valguses on oluliselt süvenenud ka hukkamõistev suhtumine abieluvälisesse seksi ja samasooliste seksuaalsetesse suhetesse.

Ekspertide hinnangul näitavad küsitlused traditsiooniliste pereväärtuste tugevnemist Venemaal.

Konkreetsemalt selgus läinud aasta detsembris avaldatud Levada küsitlusest, et abieluvälised seksuaalsed suhted on valed tervelt 68 protsendi venelaste meelest.

Seejuures mõistsid hooramise ja abielurikkumise 1998. aastal hukka vaid 50 protsenti vastanutest.

Sama ajaperioodi jooksul on homoseksuaalsete suhete hukkamõist kasvanud 68 protsendilt 83 protsendile.

Vastuseis abordile on naiste seas tugevam kui meeste hulgas (vastavalt 37 ja 31 protsenti).

Levada keskuse sotsioloogi Karina Pipia arvates näotavad nimetatud arvud üleüldist konservatiivset trendi Venemaal, kuigi tulenevalt madalatest sissetulekutest on väikelinnade ja külade elanikud abordile lojaalsemad.

Nagu rääkis ajalehele Izvestija Vene sünnitus- ja naistearstide liidu president Vladimir Serov, on abortide arv Venemaal viimase 25 aastaga kahanenud kaheksakordselt ehk ligikaudu 5 miljonilt aastas 600 000 peale.

Venemaal avaldatakse üha aktiivsemalt abordi vastu meelt ning sageli kantakse plakateid sõnumiga "Lapsed pole prügi."

Aborditohtrist elupooldajaks