Foto: Piqsels

Probleeme ja küsimusi saab lahendada üksiti neist võimalikult avatult rääkides. Ühispartei vihakõneseadus tühistab aga demokraatia veel rohkem kui see juba on tühistatud. Selle eesmärgiks on teha inimestest nürimeelsed ja kuulekad alamad, kirjutab Karol Kallas. 

Päris demokraatia – erinevalt inimväärlaste uuest maailmakorrast – üheks paremaks pooleks on sõnavabadus. Sõnavabadus kas on või seda ei ole. Vaba sõna, kui kõigist asjadest saab rääkida, on alati toimiv demokraatliku ühiskonna enese parandamise ja katkiste asjade korda tegemise rakendus. Samamoodi algab inimese elus küsimuste-probleemide lahendamine nende teadvustamise elik sõnastamisega.

Ühiskonna tuiksoone üks kesksemaid ja algelisemaid põhilahendusi on SWOT analüüs. SWOT/TNVO analüüs töötab nii ettevõtete kui üksikisiku ja kogukondade puhul. Tsivilisatsioonide mõtteloos on ajaloo jooksul mõeldud välja ilmselt sadu, kui mitte tuhandeid, enese "järele katsumise" lahendusi. Küllap ainult raske ajuhaiguse käes kannatav progressiusklik suudab enda ja teiste sektantide jaoks lahti seletada, kuidas teha SWOT/TNVO analüüsi ilma tugevustest ja nõrkustest läbi ning lõhki rääkimata. 

Sorts, kahesajaline ja orav räägivad, et kui keegi saab liiga vabalt oma arvamusi avaldada, siis hakkab neil valus. Sõnad on väidetavalt vägivald. 

Vaimuhaigete valu on üks asi. Päriselt hakkab valus siiski siis, kui inimesed, eriti ühiskonna arukam osa, ei saa oma südames ja meeles kerivaid mõtteid ära rääkida. Ühendkuningriigis, Rootsis ja kümnetes teistes lääneriikides ei tohtinud "viisakad" inimesed aastakümneid rääkida tõest, et massisisseränne on saatanast. Inimesi on pandud vangi tõe rääkimise eest, et Ühendkuningriigis leiab aset moslemimeeste poolt alaealiste valgete tüdrukute vastu suunatud vägistamisdžihaad, millele korrakaitsejõud ja nomenklatuur vaatavad hirmust "islamofoobiks" saamise ees läbi sõrmede. 

Rootsis peab hakkama sõjavägi lahendama probleeme, mis on tingitud poliitkorrektsuse normist rääkida massisisserändest ainult heas võtmes. Tõdemus, et massisisseränne hävitab ühiskonna lõime ja harimatute, kuskil 70–80 punkti vahel kõikuva IQ-ga ning totaalselt erinevatest kultuuridest pärit noorte meestega pole midagi peale hakata, võrdus/võrdub enese tühistamisega.

Valus ei ole avalik diskussioon massisisserände teemal, valus on tuhandete tütarlaste vägistamine ja Euroopa mõrvapealinna staatus. Päriselt valus hakkab just selliste poliitikate pärast, mida Kaja Kallase valitsus Eestis nii loomuliku abielu tühistamise kui vihakõne seadustega teeb. – Kui keegi aru veel ei saa, siis uue maailmakorra poliitikad ei tule kunagi üksikult, vaid paketina. Nii, nagu ülal, nii ka all ja kõik, mis juhtub USA-s, juhtub mingi, järjest lühema viivitusega Eestis.

Vihakõneseadusega seadustatakse roimstopp 

Kui swottimine ära keelatakse, teeb see ühekorraga inimesed lollimaks ja seab ühiskonna kaose kursile. Kõigepealt mõeldi välja "poliitiline korrektsus", mida müüakse "viisakusena". George Orwell selgitas "1984-s" roimstoppi "lollusena", mis aitab totalitaarses ühiskonnas hakkama saada:

"Mõtlemine, mis võiks viia skeptilise või mässulise hoiakuni, on juba ette tapetud. Selle distsipliini kõige esimest ja kõige lihtsamat astet, mida saab õpetada isegi väikestele lastele, nimetatakse uuskeeles roimstopp. Roimstopp tähendab võimet otsekui vaistlikult peatuda iga ohtliku mõiste künnisel. See sisaldab ka oskust jätta tähele panemata analoogiaid, lasta kõrvust mööda loogikavigu ja mõista valesti kõige lihtsamaid argumente, kui need on ingsotsile vaenulikud, ja tunda igavust või vastumeelsust, niipea kui mõni mõttekäik võiks viia ketserlikku suunda. Roimstopp on lühidalt öeldes kaitsev lollus." [Toimetaja rõhutused.]

Rumalat ja progressistlikku ühiskonda iseloomustab mustrite nägemise – millist vilja milline puu kannab – keeld.

"Vihakõne" kontseptsioon, selle seadustamine, on progressiusu ideoloogia/teoloogia "uue inimese" ehitamise lahendus. Orwell jätkab: 

"Partei liikmelt ei nõuta mitte ainult õigeid arvamusi, vaid ka õiget vaistu. Paljusid uskumusi ja hoiakuid, mida temalt nõutakse, ei ole kunagi selgelt määratletud ja neid ei saagi määratleda, paljastamata ingsotsi [progressiusu] loomuomaseid vastuolusid. Kui ta on õigeusklik (uuskeeles heaoimur), teab ta igas olukorras, järele mõtlemata, mida on õige uskuda või soovitav tunda. Igal juhul on juba lapsepõlves läbitehtud põhjalik vaimne treening, mille võtmesõnadeks on uuskeelsed mõisted roimstopp, mustvalge ja kaksisoim, võtnud talt tahte ja võime asjade üle sügavamalt järele mõelda."

Kas meie kogu riigiaparaat ei toimi viisil, et "heaoimurid teavad mida, millal ja kohe tunda ning uskuda"!?

Vihakõne seadus tühistab demokraatia veel rohkem kui see juba on tühistatud. Vihakõneseaduse eesmärgiks on teha inimestest nürimeelsed ja kuulekad alamad.