Eesti Energia Narva tuulepark. Foto: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

Avaldame ettevõtja Harry Raudvere kirja rahandusminister Sven Sesterile.

Lugupeetud rahandusminister härra Sven Sester!

Kuulasin 13. kuupäeva saadet “Foorum” ja mulle imponeeris, kui kenasti Te rääkisite, et riik vajab innovaatilisi lahendusi kaasamaks investeeringuid majanduse arengusse. Oleme täpselt sama meelt.

Pean kahjuks tõdema, et vaatamata kenale jutule ja lubadustele on täiesti mõistetamatu tegelik olukord energeetika arenguvallas. Riigi poolt on kasutamata potentsiaal, mis võiks anda või suurendada märkimisväärselt elektrienergia eksporti ja tuua täiendavalt kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvat maksutulu. Usun, et te tunnete siirast muret riigi tasakaalustatud eelarve pärast ja sellepärast panen kirja mõned read konstruktiivsete mõtetega.

Tänaseks on Ida-Virumaal investeeritud erinevatesse tuuleenergia projektidesse miljoneid eurosid välisinvestorite raha ja suurem osa investeeringuid on peatatud mingite kaitseministeeriumi absurdsete eelnõude alusel, millel ei ole oma olemuselt riigi kaitsevõime suurendamisega midagi pistmist. Kehtestatud on planeeringud. Välja on ehitatud kallid liitumispunktid Eleringi alajaamades. Kümned maaomanikud ootavad tuulegeneraatorite paigaldamisega kaasnevat hoonestusõiguste tasusid, mis oluliselt suurendaks nende sotsiaalset turvatunnet. Kümned ettevõtted saaksid tööd tuuleparkide teedevõrgustiku ja infrastruktuuride rajamisel. Kohalikud omavalitsused saaksid läbi tuuleparkide omanikega loodud sihtasutuse valla eelarvetesse lisaressursse. Ja see kõik võib jääda saamata lihtsalt sellepärast, et kaitseministeerium ei saa endale võetud ülesannetega hakkama, pugedes riigisaladuste taha, et varjata oma küündimatust, või on tegu hoopis hullemate nähtustega, millega peaksid tegelema õiguskaitseorganid. On pretsedenditu, et nende poolt juba heaks kiidetud ja kooskõlastatud tuuleenergia projektidele plaanitakse kriips peale vedada.

On täiesti selge ja asjatundjatele teada, et põlevkivielektri omahind on oluliselt kõrgem börsil kaubeldavast elektrihinnast ja puudujäägi katmiseks on meil Baltimaade kõrgeim elektriaktsiis ja absurdsed võrgutasud. Tootmisseadmete amortisatsioonist ja saastetasudest ei maksa rääkidagi. On alust eeldada, et tänane 600 GWh aastane tuuleelektri piirang on tegelikuks põhjuseks, miks kellegi lobitöö tulemusena mõtleb kaitseministeerium välja järjest uusi ning ebakompetentseid takistusi normaalse majandustegevuse takistamiseks. Kõik üle 28 meetrilised hooned või rajatised Eestis tuleb nendega kooskõlastada jne!!! Väidatavalt on piirangu kehtestamiseks uus olukord riigikaitses ja NATO nõuded, millest huvitaval kombel pole kuulnud ei lätlased ega leedulased, kellel on ka piir Venemaaga ja NATO vihmavari.

Eestis on patenteeritud tuulegeneraator, mida saaks toota edukalt Ida-Virumaal. Nende generaatorite ekspordipotentsiaal on tohutu ja vajaks riigipoolset koostööd, mitte otsest takistamist. Sellest tööstusharust võiks saada paari aasta pärast “Eesti Nokia” ja aitaks luua Ida-Virumaale sadu uusi töökohti. Kahjuks ei ole see võimalik, sest enne kui saab hakata ekspordi peale mõtlema, peavad olema referentstuulepargid, et oleks piisavalt informatsiooni nende tööst ja tootlikkusest. Meil on tänaseks arendatud ja kaitseministeeriumi eelneva kooskõlastuse saanud 225 MW installeerimisvõimsusega tuuleparke (Lüganuse, Aseri ja Toila valla territooriumil). Täna keeldub näiteks Toila vald tuulepargile ehitusluba väljastamast, viidates mingile plaanitavale kaitseministri määrusele. Selline omavalituse käitumine on õiguslik nonsenss ja vilistamine riigi seadustele.

On teada, et 21. aprillil tuleb kaitseministeerium valitsuse kabinetiistungile planeeritava määruse eelnõuga ja tahab saada sellele valitsusliikmete õnnistust.

On suur palve vaadata seda määruse eelnõud kriitilise pilguga ja kui süvenete teemasse, siis näete, et tegu on täiesti riigivaenuliku ja absurdse üllitisega.

Olen ise ettevõtja ja tegelenud nimetatud teemadega 2002. aastast, töötades koostöös Hispaania suurimate taastuvenergia firmadega. Esindan Eestis Suurbritannia investeerimisfirmat CashNexusAlliance, kes on tänaseks investeerinud Eesti taastuvenergia projektidesse üle kahe miljoni euro ja mul on neile väga raske selgitada, miks luuakse pidevalt takistusi edasisteks tegevusteks (investeeringuteks). Poleks midagi halvemat kui riigi vastu esitatavad võimalikud suured kahjunõuded koos kajastustega välispressis.

Ma loodan väga, et jagate mu muret ja teete omalt poolt kõik normaalse olukorra taastamiseks. Olen oma ekspertidest kolleegidena valmis igal ajal selgitama, täpsustama ja põhjendama kõiki küsimusi sellel teemal.

Lugupidamisega

Harry Raudvere
Adepte Energy OÜ
Juhatuse liige
Täna parteitu