Riigikogu. Foto: Wikimedia Commons/Stan Shebs

Koalitsioonierakonnad annavad täna riigikogule üle eelnõu, et järgmisel kevadel korraldada Eestis rahvahääletus abielu mõiste küsimuses.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Keskerakonna ja Isamaa eelnõu kohaselt toimub rahvahääletus 2021. aasta 18. aprillil ning hääletamissedelile kantakse küsimus „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?", teatas EKRE.

Eelnõu üleandja, EKRE Riigikogu fraktsiooni esimehe Siim Pohlaku sõnul on rahvahääletuse korraldamine kantud soovist "demokraatlikult lahendada ühiskondlik patiseis püsiväärtuste hoidjate ja lammutajate vahel."

"Abielureferendumil saab rahvas anda juriidilist jõudu omava vastuse küsimusele, kas meie riik peaks kaasa minema üha häälekamate nõudmistega anda homodele abielu- ja lapsendamisõigus või soovitakse näha abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – nii, nagu see on Lääne tsivilisatsioonis alati olnud," ütles Pohlak.

Eestis on tema sõnul huvigruppe ja erakondi, kes ei pea rahva arvamusega arvestamist antud küsimuses oluliseks. "Meie seevastu leiame, et poliitikud ja erakonnad ei tohi nii põhimõttelistes väärtusküsimustes kodanike arvamust eirata. Rahvahääletus annab rahva arvamusele juriidilise jõu, millega poliitikud ja riigiametnikud peavad arvestama."

Pohlaku hinnangul ei võtaks hääletuse korraldamine üheltki ühiskonnagrupilt ühtegi õigust ära. "Referendumi eesmärk on fikseerida kodanike kui kõrgeima põhiseadusliku võimu seisukoht küsimuses, milliseid sotsiaalseid suhteid peaks riik pidama seaduse tasandil kaitsmis- ja toetamisväärseks. Ülemaailmne kogemus näitab, et just nendes peredes, kus vanemad on tugevas abielus, sünnib keskmisest rohkem lapsi ja nad on keskmisest tervemad ja edukamad."

Pohlaku sõnul on abielureferendum märgilise tähendusega poliitiline sündmus. „Tegu on esimese rahvahääletusega viimase 17 aasta jooksul. Selle õnnestumine näitab, kas Eesti on demokraatlik ühiskond ja kas meie rahval kui kõrgeimal võimukandjal on soov rääkida kaasa ühiskonna alusväärtuste ja oma tuleviku kujundamises."

Toimetas Jaanus Vogelberg