Illustratsioon: Icedmocha/Bigstockphoto.com

Mary Krossi valeütluste andmise kriminaalasja oportuniteediga lõpetanud Harju maakohtu kohtunik Leili Raedla õigustab oma otsust sellega, et prokuratuur ei toonud süüdistuses välja poliitilise provokatsiooni motiivi ega maininud Krossi valeütlust EKRE rinnamärki kandnud mehe kohta.

„Vaadake, kohus lähtub ju lahendi tegemisel süüdistusest, ja Mary Krossi süüdistuses ei ole üldse käsitletud poliitilist provokatsiooni ega ei ole ka välja toodud seda, et ta oleks valeütlusi andnud mõne konkreetse erakonna vastu,“ ütles kohtunik Raedla ERR-ile.

Täpsustavale küsimusele, et Kross ju ometi viitas EKRE rinnamärgile, vastas kohtunik järgmiselt:

„Ei, süüdistuses seda märgitud ei ole ja kohus lähtub ainult süüdistusest. Süüdistuse tekstis seda märget ei ole. Mingeid viiteid sellele ei ole. Süüdistuse tekstis on lihtsalt, et tulid tema selja taha kaks tundmatut meesterahvast, kes loopisid teda kividega kukla ja selja piirkonda.“

Uurimise materjalidega tutvunud Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter kirjutab, et Mary Krossi sõnul olid ründajad 30–40aastased ja et ühel mehel oli rinnas Eesti lipp ja rukkilillekujuline EKRE märk, mille Kross uurija jaoks ka paberile joonistas.

Teises artiklis samal teemal toob Tarmo Vahter välja asjaolu, et Mary Krossi kriminaalasja lõpetanud prokurör ja kohtunik jätsid isegi kohtutoimikus põhjendamata, miks nad seda teha otsustasid.

Meedias ilmunud informatsiooni põhjal läheb kohtunik Raedla järgmise aasta jaanuaris pensionile.

Oportuniteet on kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur.

Miks Krossi valeütluste kaasuses pole kriminaalasja jätkamiseks avalikku huvi ja miks on süü väike, seda ei põhjendanud ei prokurör Ülle Jaanhold ega kohtunik Raedla.

Aastast 2016 kehtib prokuratuuris riigi tollase peaprokuröri Lavly ­Perlingu juhis, mille kohaselt on õigusemõistmise vastaste kuritegude (mille alla kuulub ka valeütluste andmine) puhul avalik menetlushuvi alati olemas.

Toimetas Veiko Vihuri

Kohus lõpetab Mary Krossi kriminaalasja avaliku huvi puudumise tõttu