Kristlastest pulmavideograafid läksid Minnesota osariigi vastu ennetavalt kohtusse, kuna Minnesota inimõiguste akti kohaselt peaksid nad osutama oma teenuseid ka samasoolistele pulmapaaridele, kuigi see läheb vastuollu nende usuliste vaadetega ning rikub nende usuvabadust. Pärast esmast kaotust föderaalkohtus jätkub kohtuasja arutamine apellatsioonikohtus, vahendab Lifesitenews.

Carl ja Angel Larsen, kes on selgelt määratletud kristliku missiooniga ettevõtte Telescope Media Group omanikud, soovisid oma ettevõtte teenuseid laiendada, et need hõlmaksid ka pulmavideote valmistamist. Kuid enne seda soovisid nad tagada, et ei sea ennast ega oma ettevõtet kui nende elatusvahendit ohtu, kui nad otsustavad keelduda "homopulmade" filmimisest oma usuliste veendumuste tõttu.

Minnesota osariik legaliseeris "homoabielud" 2013. aastal ning Minnesota inimõiguste osakond on andnud selgelt mõista, et Minnesota inimõiguste akti kohaselt tuleks Larsenitel toota videofilme ka samasoolistele pulmapaaridele, vaatamata sellele, et "homoabielu" on vastuolus Larsonite sügavate kristlike tõekspidamistega, mistõttu ei saa nad rakendada oma oskusi selliste lugude jutustamise teenistusse, minemata seejuures vastuollu oma südametunnistusega. Minnesota inimõiguste osakond on ühtlasi väljendanud oma kavatsust vastavat seadust jõuliselt kehtestada, millega võib kaasneda kuni 25 000 dollariline rahatrahv või 90 päevane vanglakaristus.

"Kui ma kuulsin, et see [homoabielusid legaliseeriv] seadus Minnesotas vastu võeti, olin ma sügavalt mures, kuna ma tahan suuta rääkida lugusid, mis on kooskõlas meie ettevõtte missiooniga," selgitas Carl Larsen. "Ma tahan jutustada lugusid, mille tähtsus on igavene. Ma tahan jutustada lugusid abielust. Ma tahan jutustada lugusid Jumala hiilgusest abielus. Kuna vaid vähesed teevad seda."

Ühtlasi soovivad Larsenid oma ettevõtte tegevusvaldkonna laiendamisega "astuda vastu praegusele võimsale kultuurilisele narratiivile, mis õõnestab ajaloolist ja piibellikku abielu määratlust kui ühe mehe ja ühe naise vahelise [elukestva] liiduna" ega ole seega nõus "propageerima ühtegi teistsugust abielu käsitlust."

Larsenid esitasid nendel kaalutlustel 2016. aasta 6. detsembril ennetava hagi osariigi vastu, et saada kohtulik eeltõkend Minnesota inimõiguste akti rakendamise vastu, mis keelab kristlikel ettevõtetel keelduda pulmateenuste osutamisest homoseksuaalsetele paaridele, ning vältida tulevasi õiguslikke samme osariigi poolt. 20. septembril 2017, natukene vähem kui aasta pärast hagi esitamist, jättis kohtunik John R. Tunheim selle rahuldamata.

Kohtunik Tunheim põhjendab oma otsust 63-leheküljelises kohtulahendis muuhulgas sellega, et Larsenite kavatsus postitada oma veebilehele teade, et nad ei valmista pulmavideoid samasoolistele paaridele, meenutab silti "Ainult valgenahalised kandidaadid", mistõttu võib sellise sildi kasutamist keelata ilma Ameerika Ühendriikide põhiseaduses sätestatud sõnavabaduse klauslit riivamata:

"Oma veebilehele teate postitamine, milles öeldakse potentsiaalsetele klientidele, et see ettevõte diskrimineerib seksuaalse orientatsiooni alusel, on osa seksuaalse orientatsiooni diskrimineerimise aktist endast; selline tegu, mida viiakse läbi keelekasutuse kaudu, ei ole kaitstud Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimese paranduse poolt."

Sõnavabaduse ja sunnitud kõne küsimus

"Valitsus, mis ütleb sulle, mida sa öelda ei tohi, on juba niigi halb, kuid valitsus, mis ütleb sulle, mida sa ütlema pead, on veel hullem," ütles Larseneid esindanud advokaat John Tedesco 16. oktoobril korraldatud pressikonverentsil. "Sa ei saa sundida inimesi ütlema asju, mis on vastuolus nende uskumustega."

"See juhtum esitab otsese küsimuse, mis on vaevanud kohtuid ja valitsusi: kui kaugele saab valitsus abielu küsimuses minna," jätkas Tedesco. "Kas nad saavad sundida inimesi propageerima ideid abielu kohta, mis lähevad vastuollu nende uskumustega? Kõik kaotavad, kui valitsusel on võim sundida meid trahvide ja vangistusega väljendama ideid, mis rikuvad meie sügavaimaid tõekspidamisi. Ülemkohus on [hiljuti] öelnud, et selline sundus on kõnelejale alati alandav."

Tedesco nentis kokkuvõtvalt, et "seega hõlmab antud kaasus väga olulisi USA põhiseaduse esimese parandusega kaitstud sõnavabaduse printsiipe. Igaüks peaks tahtma Carli ja Angeli võitu, sest kui nemad võidavad, siis me kõik võidame."

Kolmeliikmeline kohtunike paneel annab oma otsusest teada seni veel teadmata ajal.

Varasemad sarnased juhtumid

Tänavu on saavutatud veel kaks olulist võitu sarnastes kaasustes, mis läksid mõlemal juhul ülemkohtuni välja.

Esimeses kaasuses andsid päras 6-aastast kohtulahingut Ameerika Ühendriikide ülemkohtu kohtunikud häältega 7 : 2 õiguse Colorado pagar Jack Phillipsile, kes keeldus valmistamast "pulmatorti" homoseksuaalidele.

Kohtunikud leidsid, et selle kohtusaaga vältel "halvustati Phillipsi usku kui [midagi] põlastusväärset ning kirjeldati seda kui pelgalt retoorilist [küsimust], kõrvutades tema poolt viidatud siiraid usulisi tõekspidamisi orjapidamise ja holokausti õigustamisega" ning et Phillipsi küsimuse seniseid menetlejaid ei olnud tema "usuliste veendumuste suhtes ei tolerantsed ega lugupidavad."

Teise olulise võidu saavutasid kristlikud pagarid Daniel ja Amy McArthur ning Karen ja Colin McArthur aga Suurbritannia ülemkohtus, pärast seda kui kristlik perekond kaebas edasi varasema kohtuotsuse, millega nad mõisteti süüdi LGBT-aktivisti diskrimineerimises, kuna nad keeldusid talle küpsetamast homoabielu toetavat torti. Suurbritannia ülemkohtu viis kohtunikku leidsid ühehäälselt, et nende pagarikoda Ashers Baking Company ei diskrimineerinud oma klienti tema seksuaalse orientatsiooni ega poliitiliste vaadete alusel, kuna ei keeldunud hageja tellimust täitmisest tema tegeliku või tunnetusliku seksuaalse orientatsiooni tõttu: "Keeldumine oli suunatud tordil oleva sõnumi, mitte aga tellija ega temaga seotud isikute isiklike omaduste vastu."

Ühtlasi leidsid kohtunikud, et "McArthurid ei saa keelduda oma toodangu müümisest hr Leele põhjusel, et ta on homoseksuaalne mees või et ta toetab homoabielu, kuid samas ei ole nad kohustatud valmistama kooki, millele on kirjutatud sõnum, millega nad sügavalt ei nõustu."

Uudist tõlkis ja toimetas Martin Vaher.

Oluline võit kristlikele pagaritele Suurbritannia ülemkohtus!

Kristlasest pagar sai USA ülemkohtus "homotordi" kaasuses ülekaaluka võidu