Subliminaalsete ehk varjatud sõnumite võimu iseloomustavast eksperimendist nähtub, et suur osa inimeste mõtetest, hoiakutest ja valikutest on määratud mitte vabast tahtest, vaid massimanipulatsioonist.

Video näitab, millisel peenel ja varjatud moel toimub inimeste mõtete suunamine nö subliminaalsete sõnumite kaudu ehk audio-visuaalsete impulssidega, mida inimesed ei teadvusta, ent mis mõjutavad jõuliselt inimeste mõtteid, suhtumisi, hoiakuid ja väärtusi.

Sügavam ja peenekoelisem kiht toimuvast on loomulikult suhtekorraldus, mille kaudu tuuakse meie ette pilte ja tekitatakse pealtnäha juhuslikke ja sügavama tähenduseta seoseid, mis tegelikkuses on aga kinni makstud ning rakendatud konkreetsete äriliste, ideoloogiliste ja poliitiliste ambitsioonide teenistusse.

Nagu selgitab Waterloo ülikooli psühholoogiaosakonna professor Philip Merikle, on aastakümnete jooksul avaldatud "sõna otseses mõttes sadu uuringuid, mis kinnitavad, et inimesed võtavad nende otsuseid mõjutavat ja käitumist suunavat informatsiooni omaks ka siis, kui nad seda ise vähimalgi määral ei teadvusta."

Subliminaalsete sõnumite tähenduse keskmes ongi nende omadus jääda mõjutatavatele subjektidele teadvustamatuks, ent ometi suunata nende subjektide otsuseid ja käitumist. Näiteks võivad sellised varjatud sõnumid olla sedavõrd vaiksed, et inimesed ei pane neid tähele, olgugi, et nad suhtestuvad neisse sõnumitesse teadvuse sügavamal tasandil. Sama toimet kasutatakse edastamaks visuaalseid subliminaalseid sõnumeid, mida inimesed näevad vaid vilksamisi (nt vaid üks kaader kahekümne viiest sekundis nähtavast kaadrist).

Orjuse ülim vorm on saavutatud siis, kui orjastatud arvavad end olevat vabad.

Just selles võtmes näitlikustab ülaltoodud video subliminaalsete sõnumite toimimist suurepäraselt. Kas pole paljastav, kuidas kaks andekat reklaamitootjat, kes ise elatuvad subliminaalsete sõnumite rakendamise teenuse osutamisest, usuvad end olevat vägagi originaalsed ja geniaalsed, samas kui tegelikult ei ole nende enda "originaalsed ideed" mitte midagi muud kui subliminaalsete sõnumite produkt?

Kokkuvõttes näitab see lugu, kui tähtis on valvata selle üle, mida meie – st meie endi ning meie laste – silmad näevad ja kõrvad kuulevad ning kui oluline on hoida oma mõtted teadlikult sellel, mis on ilus, tõene ja hea. Samuti näitab see eksperiment, kui kerge on langeda manipuleerimise objektiks ilma seda ise kunagi teadvustamata.

Kindlasti on manipuleerimise ohvriks langemise tõenäosus kordades suurem inimeste puhul, kes elavad mitte loodu rüpes (st looduses, maal) ehk Looja käekirjast informeeritud keskkonnas, vaid tehislikus ja infomürast vaevatud linnaruumis ning kelle igapäevasest elust moodustab suure osa viibimine subliminaalsetest sõnumitest ülimalt laetud massiteabevahendite ja meelelahutusmaailma mõjusfääris.

Selleks, et olla oma mõtetes, hoiakutes, valikutes ja tegudes vaba, ei piisa enesele oma vabaduse sisendamisest. Vabadus on hinge vooruslik kvaliteet, mis lähtub intellekti ja tahte tervest ja intiimsest suhtest tõega. Selle suhte saavutamise nimel tuleb teadlikult ja järjepidevalt pingutada, muuhulgas rebides end lahti sellest, mis töötab hingelisele vabadusele vastu.