Foto: Bigstockphoto.com

75% Eesti kodanikest tahab rahvale põhiseaduslikku õigust algatada rahvahääletusi, selgub sihtasutuse Terve Rahvas tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud küsitlusest.

Küsimusele, kas pooldate põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi, vastas "jah" või "pigem jah" 75 protsenti küsitletutest. "Ei" või "pigem ei" vastas 15 protsenti ning "ei oska öelda" 10 protsenti. Uuringus küsitleti 1002 inimest ajavahemikus 18.-25. veebruar 2020.

Sihtasutuse Terve Rahvas nõukogu esimehe Jaak Valge sõnul näitavad kõik viimastel aastatel tellitud avaliku arvamuse uuringud selgelt, et suur enamus Eesti elanikest soovib aktiivsemalt ühiskonnaelus kaasa rääkida.

"Kui rahvaalgatusele ja referendumitele seada arukad künnised, siis ei vastandu otsedemokraatia esindusdemokraatiale, vaid toetab seda. Põhiseaduses ette nähtud õigus algatada siduvaid rahvahääletusi täiustaks Eesti riigikorraldust ning muudaks meie ühiskonda sidusamaks," ütles Valge.

Sihtasutuse Terve Rahvas tegevjuht Joonas Laks osutab, et rahvahääletused on kasulikud seadusandlike ummikseisude puhul. "Muu hulgas aitavad rahvahääletused otsustada selliste küsimuste üle, kus eraldusjoon ei lähe mööda erakondade ideoloogiaid, näiteks Rail Baltic või Eesti metsade majandamise ulatus," ütles Laks.

SA Terve Rahvas on erakondadeülene kodanikuühendus, mis lähtub eesmärgist taastada Eesti Vabariigis rahva poolt õiguslikult siduvate rahvahääletuste algatamine.

Toimetas Varro Vooglaid