President Kersti Kaljulaid. Foto: Valda Kalnina, EPA/Scanpix

Värskest küsitlusest selgub, et vastupidiselt president Kersti Kaljulaiu väljaütlemistele ei pea üle poole täisealistest Eesti Vabariigi kodanikest ametis olevat valitsust ohuks Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale.

Eelmise aasta lõpus Postimehes ilmunud intervjuus ütles president Kersti Kaljulaid, et praegune valitsus on selles mõttes ohuks põhiseaduslikule korrale, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrahvi 12, mille kohaselt olevat kõik inimesed võrdsed. Lisaks ütles president, et valitsus on ohuks ka meie julgeolekule, arvestades seda, et viimase kuu jooksul on siseminister kaks korda sekkunud Eesti välispoliitikasse ja asunud jõuliselt seda kujundama.

Sellest intervjuust tulenevalt esitati inimestele kaks küsimust. 1. “Kas Teie arvates on praegune Vabaiigi Valitsus ohuks Eesti julgeolekule?” 2. Kas Teie arvates on praegune Vabariigi Valitsus ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale?”

Mõlemale küsimusele oli võimalik vastata 4-palli skaalal: “Jah”, “Pigem jah”, “Pigem ei”, “Ei” ning võimalik oli vastata ka “Ei oska öelda”.

Tulemustest selgub, et kuigi praegust valitsust julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale ohtlikuks pidavaid inimesi on märkimisväärne hulk, siis enamuses on need vastajad, kes ohtu ei näe.

Julgeoleku osas peab valitsust ohtlikuks 38% (vastas “jah” või “pigem jah), ei pea ohtlikuks 51% vastajatest (vastas “pigem ei” või “ei”) ning “ei oska öelda” valis 10% vastajatest. Põhiseaduslikule korrale peab samal ajal valitsust ohtlikuks 36%, ei pea ohtlikuks 53% ning “ei oska öelda” valis 11% vastajatest.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 20.–22. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. 

Toimetas Varro Vooglaid

Fookuses: Kaljulaiu narratiiv ohtudest põhiseaduslikule korrale on skandaalselt valelik

Valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale? Kas tõesti, proua president?