Illustratsioon: PromesaArtStudio/Bigstockphoto.com

Leedu parlament (Seim) lükkas eelmisel nädalal tagasi peamiselt liberaalidest saadikute esitatud homopartnerluse seadustamise eelnõu.

Eestis läbi surutud kooseluseadusele sarnaneva, sooneutraalset partnerlust võimaldava eelnõu poolt hääletas 29 parlamendiliiget, samal ajal kui 59 saadikut hääletas sellele vastu ja 20 rahvaesindajat hoidus hääletamisest, vahendab LifeSiteNews.com.

Eelnõu vastuvõtmiseks olnuks tarvis poolthäälte enamust.

Eelnõud ei toetanud ükski saadik valitsevast Talurahva ja Roheliste Liidu, Korra ja Õigluse partei ning Leedu Poolakate Valimisaktsiooni valitsusliidust.

Eelnõu hääletati parlamendi menetlusest välja, mis tähendab, et arutelu selle võimalike muudatuste üle ei järgne.

Liberaalid nägid eelnõu tagasilükkamises tagurlike hoiakute jätkumist. Eelnõud toetanud liberaalide fraktsiooni liige Viktorija Čmilytė-Nielsen sõnul oleks kõnealuse eelnõu seaduseks vormistamine saatnud maailmale selge sõnumi, et Leedu on kaasaegne lääneriik.

Leedu homoaktivistide ühingu LGL juhi Vladimir Simonko sõnul on aga parlamendi hääletuse tulemus küll ootuspäraselt pettumust valmistav, ent samas siiski homokogukonna jaoks oluline edusamm.

“Me käsitleme seda hääletust võiduna. Kuigi eelnõu lükati tagasi, on Leedu parlamendis toetus samasoolistele perekondadele tasapisi kasvamas. Me jätkame tööd lähtudes eesmärgist, et samasoolised perekonnad saaks Leedus õigusliku tunnustuse,” selgitas ta.

Teiste seas avaldas tsiviilpartnerluse eelnõule enne selle tagasilükkamist toetust ka Leedu president Dalia Grybauskaitė.

Konservatiivid on aga mures, et kuigi Leedu ühiskonnas valitsevad homosuhete suhtes laialdaselt taunivad hoiakud, on poliitikud ühiskonna keskmisest tunduvalt liberaalsemalt meelestatud.

“Arvamusküsitluste kohaselt on enam kui 80 protsenti leedukatest selgelt vastu mistahes vormis homoseksuaalide partnerluse seadustamisele ning valitseva Talurahva ja Roheliste Liidu erakonna pooldajate seas on vastav protsent üle 90,” selgitas olukorda politoloog Vytautas Sinica Vilniuse Ülikoolist.

“Leedu parlamendis on aga saanud halvaks harjumuseks hääletada mitte lähtudes rahva enamuse tahtest ja moraalsetest põhiprintsiipidest, vaid püüdlusest olla meelepärane liberaalsele meediale ja Brüsseli bürokraatidele. Nii püütakse lammutada rahvuslikku konsensust moraalsetes küsimustes,” ütles ta.

Ühtlasi juhtis Sinica tähelepanu, et ligi pooled end konservatiivseks nimetava erakonna Isamaaliit – Leedu kristlikud Demokraadid saadikutest – eriti fraktsiooni noorem osa – pooldas hääletusel loomuliku perekonna mõiste moonutamist sellesse homosuhete kaasamise teel.

Samasooliste tsiviilpartnerluse seadustamise eelnõu hääletati parlamendi menetlusest välja vahetult pärast seda, kui Seimis algatati peamiselt Maarahva ja Roheliste Liidu saadikute eestvedamisel teise eelnõu menetlemine, mis lähtub eesmärgist anda koos elavatele inimestele võimalus oma kooselu lepinguliselt registreerida, selleks, et lahendada ühisest elust tulenevaid praktilisi, peamiselt omandisuhetega seonduvaid õiguslikke probleeme.

Viimati nimetatud eelnõu esitati Seimi menetlusse alternatiivina tsiviilpartnerluse seadustamisele ning selle kohaselt saaks kahe või enama inimese omavahelise kooselu lepinguliselt formaliseerida ilma, et oleks tarvis romantilisi või emotsionaalseid suhteid – näiteks saavad seda lahendust kasutada täisealised koos elavad vennad-õed, sõbrad või mungad. Eelnõu juures on aga oluline, et lepinguliselt registreeritud kooselusid ei käsitleta perekondlike suhetena, mis omakorda tähendab, et seadusega ei määratleta õiguslikult ümber perekonna mõistet, mille all peetakse endiselt silmas vaid mehe ja naise abielul rajanevat ja lastele avatud ühendust.

Leedulased on Euroopas üks sotsiaalselt kõige konservatiivsematest rahvastest. Ühtlasi on Leedu üks väheseid riike Euroopas, kus ei ole seadustatud ei homopartnerlust ega ka nn homoabielu (sarnane on olukord ka Lätis ja Poolas) ning kus seega ei ole antud homoseksuaalsetele suhetele õiguslikku tunnustust perekondlike suhetena.

Leedu Vabariigi põhiseaduse §-i 38 lg 3 kohaselt on abielu kaitstud üksnes mehe ja naise vahelise liiduna. 2010. aastal vastu võetud lastekaitse seaduse paranduse kohaselt on Leedus keelatud alaealistele suunatud homopropaganda.

Eestis võeti homoseksuaalidele tsiviilpartnerluse võimalust ettenägev kooseluseadus vastu 2014. aasta 16. oktoobril, ent seaduse enese kohaselt eeldab selle jõustumine ka rakendusaktide vastuvõtmist, milleks pole seni parlamendis piisavat toetust leitud. Samas on kohtud ja notarid hakanud kooseluseadust rakendama, justkui see kehtiks, ning samuti on kohtute omavoli teel asutud hiilivalt seadustama nn homoabielu.

Eeskujulik: leedulaste vastuseis homopropagandale on süvenenud