Keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) peahoone Hollandis Haagis.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) on kahe vilepuhuja kohta vääraid ja eksitavaid väiteid esitanud ning nende reputatsiooni kahjustanud, selgub lekkinud sisedokumentidest. Tegu on staažikate inspektoritega, kes uurisid Süüria Douma linnas 2018. aastal toimunud väidetavaid keemiarünnakuid. 

Väljaande Grayzone käsutuses on dokumendid, mis näitavad, et OPCW juhid püüdsid süstemaatiliselt pisendada inspektorite juhtivat rolli Douma missioonis.

Organisatsiooni juht Fernando Arias on väitnud, et üks inspektoritest, Lõuna-Aafrika keemiatehnoloog ja ballistikaekspert Ian Henderson polnud Douma uurimistiimi liige ja täitis vaid kõrvalist toetavat rolli.

Dokumendid räägivad aga sellele vastu. Neist on näha, et Henderson tõepoolest oli tiimi liige ning vähe sellest – OPCW juhid tavatsesid just talle usaldada kõige vastutusrikkamad inspektsioonid. Samuti selgub, et Arias käis välja valeliku selgituse selle kohta, miks Henderson uurimise ajal Süürias viibis. Samuti pisendas Arias teise vilepuhuja, nn inspektor B rolli.

OPCW saatis inspektorid Süüriasse pärast seda, kui valitsusevastased rühmitused ja lääneriigid süüdistasid Süüria armeed Douma linnas gaasisilindrite allakukutamises, mis olevat tapnud hulga tsiviilisikuid. Mõned päevad hiljem pommitasid USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik Süüria valitsuse kontrolli all olevaid objekte, põhjendades seda oma õigusega jõustada keemiarelvi puudutavat nn "punast joont".

Olles pea aasta aega teemat uurinud, avaldas OPCW 2019. aasta märtsis lõppraporti, kus seisis, et Süüria valitsust on põhjust kahtlustada kloorirünnaku korraldamises.

Varem lekkinud dokumendid on aga näidanud, et OPCW juhatus peitis ja manipuleeris tõendeid, mis oleks rünnaku korraldamise väidet kummutanud. Esimene säärastest leketest oli Hendersoni kirjutatud hinnang, mille kohaselt olid gaasisilindrid tõenäoliselt käsitsi kohale asetatud, mitte õhust alla kukutatud.

Järgmistest leketest tuli välja, et inspektor B protesteeris kriitiliste tõendite ja toksikoloogiaraportite tsenseerimise vastu. Samuti manipuleeris OPCW juhtkond tunnistajate ütluste ning kohapealt võetud proovidega. Henderson ja B tõstsid organisatsiooni sees häält ka selle peale, et lõppraporti kirjutas täiesti uus tiim, kust olid välja jäetud kõik Doumas käinud uurijad peale ühe parameediku.

OPCW vassis faktidega 

Skandaali puhkemise järel otsustas OPCW juht Arias korraldada siseuurimise, mille järeldused avalikustati tänavu veebruaris. Selles maaliti Hendersonist ja inspektor B-st pilt, nagu oleks nende roll Douma uurimises olnud kõrvalise tähtsusega. Samuti püüti nende reputatsioonidele varju heita.

2018. aasta aprillist pärinev lekkinud kiri tõestab aga, et OPCW juhi büroo (ODG) palus spetsiifiliselt, et just Henderson juhiks missiooni kolme kõrge prioriteediga asukohta Douma linnas. Toona oli ametis veel Ariase eelkäija. Tiimil paluti külastada kahte piirkonda, kust gaasisilindreid leiti, haiglat, kus filmiti video väidetavatest ohvritest, ning neljandat piirkonda, mis oli lekkes kinni kaetud. "…ODG on õnnelik, kui neid külastusi juhib Ian Henderson," seisis kirjas.

Teine leke kinnitab aga, et Henderson oli missiooni liige. Tegu on salajase dokumendiga, mis puudutas missiooni edukaks läbiviimiseks vajalikku logistikat ja turvalisust. Seal on Henderson selgelt tiimi liikmeks märgitud. Lisaks on Grayzone'i käsutuses ka dokument, kus Süüria valitsust Hendersoni osalusest teavitatakse.

OPCW on kasutanud segaduse külvamiseks fakti, et kui missiooni algselt planeeriti, oli Henderson parasjagu Nepalis teisi ülesandeid täitmas. Seega polnud tema nimi algselt tiimi liikmete hulgas. Nepalist naastes liideti Henderson aga kohe Douma tiimiga.

OPCW on välja pakkunud veidra seletuse, mille kohaselt olevat Henderson juba niigi organisatsiooni Süüria baasis olnud ja seetõttu ka riiki jõudnud tiimi abistanud. Jällegi näitavad dokumendid vastupidist – Henderson võttis Süüria baasi juhtimise üle alles 2018. aasta mai alguses pärast seda, kui Douma missioon oli läbi saanud.

Tänavu veebruaris Ariasele saadetud kirjas uuris Henderson, miks too on tema kohta halvustavaid kommentaare teinud. Arias on nimelt püüdnud jätta muljet, nagu oleks Hendersoni puhul tegu üsna kogenematu töötajaga. Tegelikult asus Henderson OPCWsse tööle juba 1997. aasta juunis, töötades seal esialgu 2005. aasta detsembrini. 2016. aasta juunis naases ta organisatsiooni ja jätkas seal 2019. aasta maini.

Ariase väitel sai Hendersonist "lõpuks" kõrgetasemeline tiimiliider, kuigi tegelikult oli ta üks esimesi, kes sellele positsioonile jõudis. Lisaks on Arias väitnud, et Henderson palgati 2016. aastal tagasi madalamale ametikohale, kuid tegelikult tema endist positsiooni eelarvelistel põhjustel lihtsalt OPCWs enam polnudki.

Samuti on organisatsiooni sisehinnangutest näha, et Hendersonist peeti OPCWs lugu. 2005. aastal kirjutas üks OPCW tippjuhte tema kohta, et mehe tööd on aastast aastasse saatnud kõrgeimad võimalikud hinnangud.

Tõlkis Jaanus Vogelberg