Eile õhtul tutvustas Markus Järvi Tallinna TV saates "Täna+" portaali Objektiiv, vastates saatejuhi küsimustele portaali üldise suunitluse kohta ning selgitades ka seisukohti, millest Objektiivi tegevus lähtub.

Järvi selgitas, et Eesti meediamaastikul on suures ülekaalus vasakliberaalsest ideoloogiast lähtuvad ja seda propageerivad väljaanded, mistõttu vajab ühiskond tasakaalustava jõuna ka konservatiivsetest väärtustest lähtuvat portaali.

Immigratsiooni teemalisi hoiakuid kommenteerides ütles Järvi, et ühelt poolt on oluline näidata üles kristlikku ligimesearmastust ja tõesti püüda abistada neid, kes reaalselt abi vajavad, ent teiselt poolt ei ole vastuvõetav püüdlus suruda Eestile peale mingeid lahendusi, mis võtavad meie riigilt iseotsustamise õiguse.

Saatejuhi küsimusele, kas ei ole kartust, nagu võiks portaalist saada vihakõne kasvulava, vastas Järvi ühemõttelise eitusega. "Säilitame oma tegevuses kindlasti korrektse joone ega taha mingisugust vihakõnet aretada," ütles Järvi ja selgitas, et oma sõnumi avalikus arutelus kuuldavaks tegemiseks on tarvis luua selle vajalikud vahendid.

Siiani on Tallinna TV ainuke telejaam, mis on portaali Objektiiv avamise vastu huvi üles näidanud. Ka kogu trükimeedia ei ole Objektiivi avamist seni kajastanud.