Täna toimub Tallinnas Naiste marsina välja kuulutatud üritus, mida reklaamitakse väljaastumisena naiste huvide kaitseks. Tegelikkus on aga avalikkusele esitatud kuvandist vägagi erinev. Kõik marsi korraldajad on kas radikaalsed feministid või lesbid, kelle ühiseks nimetajaks on identiteedipoliitikale omased revolutsioonilised sooideoloogilised ühiskonna ümberkorraldamise ambitsioonid.

Ürituse väga ühekülgsest ideoloogilisest taustast räägib muu hulgas tõsiasi, et marsi kodulehel on selle ainsa partnerorganisatsioonina välja toodud sotsiaalministeeriumi poolt heldelt rahastatud Eesti LGBT Ühing, millega on seotud ka mitmed marsi korraldajad. Samuti on mitmed ürituse korraldajad kas praegused või endised sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse (st homo- ja sooideoloogia levitamise ja juurutamise) valdkonna ideoloogiatöötajad või siis ühel või teisel moel sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatud vasakliberaalse suunitlusega ühingutesse koondunud aktivistid.

Millist ideoloogilist programmi püütakse naiste marsiks nimetatud ettevõtmise kaudu nüüd ka Eesti ühiskonnas teostada, sellest annavad aimdust eile Postimehe videostuudios üritust populariseerimas käinud ja kuni hiljutise ajani sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juhina töötanud Agnes Einmani poolt 2012. aastal tema Tallinna Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö eestikeelses kokkuvõttes kirjutatu:

"Mu eesmärk […] on olnud näidata, et kui sooidentiteet ja seksuaalsus on sotsiaalselt konstrueeritud ning nende moodustumisel puuduvad loomulikud põhjused, siis kõik põhjuslikud seosed bioloogilise soo, sotsiaalse soo ja iha vahel on kunstlikud. Kõik traditsioonilised arusaamad soost on reguleeritud heteroseksuaalsuse all, mis ise toodab mees- ja naissugu, postuleerides neid kui loomulikke. Sugu on aga omandatud ainult läbi korduvate 'soo näitemängude', ning need näitemängud, žestid, liigendatud ja kehastatud ihad loovad illusiooni sisemisest ning organiseeritud sootuumast."

Päris kindlasti ei ole naiste marsiks nimetatud üritus mingi isetekkeline murelike Eesti naiste ettevõtmine, vaid just sellise ideoloogilise programmi elluviimiseks USA-st imporditud kultuurisõja instrument, mille keskmes on mitte naistele võrdsete õiguste nõudmine, vaid võrdsuse loosungi all ühiskonna ideoloogiline ümberkorraldamine.

Why the Women's March Doesn't Represent Us

The Women's March says it's inclusive—but only if you buy into their leftist narrative. Here's why these women say the Women's March doesn't represent them.

Posted by Problematic Women: The Daily Signal on Neljapäev, 17. jaanuar 2019

Ülaltoodud videos räägivad konservatiivse ellusuhtumisega naised sellest, et Naiste marss  on algusest peale üks suur pettus ega esinda neid.

Seetõttu pole üllatav, et suure tõenäosusega ei osale nn naiste marsil mitte ükski õnnelikus abielus olev vähemalt kolme lapse ema, kes ei näe oma laste tapmise võimalust naiste võrdsete õiguste eeldusena. Nemad veedavad laupäeva oma abikaasa ja lastega või pühenduvad millelegi muule väärtuslikule. Ja isegi, kui mõni selline naine on sinna sattunud, siis ilmselt ekslikust ettekujutusest, nagu koondaks see marss tõesti naiselikkuse ja naiselike huvide eestseisjaid.

Radikaalfeministlike püüdluste aluseks olevas marksistlikus vaimus naiste ja meeste vastandamine ei teeni mitte kuidagi naiste huve ega lahenda ühtegi probleemi. Küll aga on see tõhus vahend ühiskondlike pingete õhutamiseks ja ühiskonna aluseks olevate väärtuste, tavade ja traditsioonide õõnestamiseks. Sellest, et suur osa naistele osaks saavatest reaalsetest probleemidest on tingitud abielu- ja perekonnakultuuri lagunemisest, ei taha nn naiste marsi korraldajad kuuldagi. Nende käsitluses on abielu ja perekond pigem ajale jalgu jäänud naiste rõhumise vahendid.

Radikaalsete feministide, võitlevate homoaktivistide ja sooideoloogide omaalgatuslik naissoo eestkõnelejaks hakkamine on aga lihtsalt valelik ja just see on nn naiste marsi kõige suurem probleem. Tahate oma radikaalse ideoloogilise programmi nimel marssida? Andke minna, aga ärge eksitage avalikkust juttudega sellest, nagu kõneleksite naissoo nimel.

Tähelepanu väärivalt viib „Naiste marsi" teekond Tallinna vanalinnas paiknevate Viru väravate juurest Kalamaja hipsteripesas asuvasse Sveta baari, kus alles neljapäeva õhtul leidis aset suurejooneline homoikoonide teemaline pidu "An Evening with Queer Icons". Nn naiste marsi vägagi vulgaarsest palgest, nagu see avaldub Ameerika Ühendriikides, saab lähema ülevaate allpool viidatud artiklist.

Elumarss ja surmamarss

Mis toimub?! Riikliku ASi „transsooline" juht ajab töötajaid ja psüühiliste erivajadustega hoolealuseid Naiste marsile