Priit Humal. Foto: objektiiv.ee

MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) osaleb tasuvusanalüüsi 4,1 miljardi euro suuruste vigade arutelul 18. septembril Riias. Kohtumise, millel osalevad tasuvusanalüüsi koostanud EY, Rail Baltic Estonia OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, korraldab ühisettevõte RB Rail AS.

"Me ootame jätkuvalt vastuseid tõstatatud vigade kohta. Kohtumine ei asenda kirjalikke vastuseid, ent kui RB Rail AS või EY soovib saada meie käest täpsustavaid selgitusi, mis aitavad teda selle kokkupanemisel, siis loomulikult oleme koostöövalmis," selgitas ARB juhatuse liige Priit Humal. "Loodame, et kohtumine on edasise konstruktiivse koostöö alguseks."

Lähteandmed, mille põhjal tasuvusanalüüs koostati, peaksid olema avaldatud. "Suurima vea tasuvusanalüüsis on tekitanud veokite saastusmõju rahalise vääringu ja tasuvusanalüüsis kasutatud väärtuste erinevus," ütleb Humal.

Kuigi veokite saastusmõju rahaline vääring on avalik info, pole osasid analüüsis viidatud dokumente seni avalikustatud, mis ei vasta heale tavale. Seni avaldamata lähteandmete avalikustamist soovib ARB järgmise nädala alguseks.

Humal lisab: "Kuigi RB Rail AS soovis, et kohtumine oleks kinnine, siis meile on see vastuvõetamatu. Nelja miljardiliste vigade arutelu ei saa olla salastatud suuline vestlus. Kindlasti lindistame ja avaldame kohtumise täies mahus."

Euroopa Komisjon on rõhutanud oma vastuses ARB-le kindla ja usaldusväärse tasuvusanalüüsi tähtsust. Vigase tasuvusanalüüsi alusel, mis näitab Rail Balticut ekslikult sotsiaalmajanduslikult tasuvana, väljamakstud toetused võib Euroopa Komisjon küsida tagasi ka pärast kulutuste tegemist. Sellisel juhul jääksid Rail Balticu rajamisega seotud kulud – üle 5 miljardit euro – Balti riikide maksumaksjate kanda.

"Püüame seda koos vältida ning rajada Balti riikide pealinnade vahele kiire rongiühendus nii, et see oleks elujõuline ning kasulik siinsetele elanikele," kinnitab Humal.