New Yorgi senat Foto: Bigstockphoto

New Yorgi senat andis välja korralduse, millega kohustab linna terviseametit uurima pro-life raseduskeskuste tegevust seoses nende keeldumisega pakkuda üsasisese lapsetapu teenust, vahendab LifeSiteNews.

Terviseamet sai ülesandeks "viia läbi uurimine ja teha raport New Yorgi lapseootel naiste rahuldamata tervise- ja ressursivajadustest ning raseduskeskuste piiratud teenuste mõjust sellele". Nn piiratud teenuse all peetakse silmas seda, et pro-life raseduskeskused ei osuta aborditeenust. Senati sõnul peaksid naised saama "täpset ja sunnivaba tervishoiualast teavet ning õigeaegset juurdepääsu laiaulatuslikele reproduktiiv- ja seksuaaltervise teenustele, mis on kooskõlas nende tervishoiuvajadustega ja mis toetab isiklike ostuste tegemist".

Tervisamet peab uurimise raames koguma raseduskeskustest andmeid nende tegevuse, maksukäitumise ja osariigilt saadavate toetuste kasutamise kohta. Uurimise tulemusel peab komisjon andma soovitused, mis parandaksid keskuste negatiivset mõju.

"See õigusakt annab valitsusele relva nende vastu, kelle ainuke viga seisneb selles, et nad ei nõustu poliitiliste seisukohtadega," kommenteeris New Yorgis tegutsev CompassCare Pregnancy. "Kui seadusandjad võivad kasutada valitsuse võimu oma ideoloogiliste vaenlaste suunas, kas see õiguse väär kasutamine võib lõpetada pro-life raseduskeskuste tegevuse?"

New Yorgi senati otsus on väga ilmselt seotud abordipooldajate aktiviseerunud tegevusega pärast USA ülemkohtu plaani viia abordiregulatsioon föderaaltasandilt osariikide tasandile.

Toimetas René Allik