Rail Balticu projekt tõstatab mitmeid olulisi küsimusi. Kuna Eesti rahvaarv pidevalt kahaneb, võib lõppkokkuvõttes küsida, kellele Rail Balticut üldse ehitatakse ja kes selle hirmkalli projekti kinni maksab? Nagu selgub, peab ka siin peamist maksevastutust taaskord kandma kodumaine maksumaksja.

Objektiivi mikrofoni ees on roheliste juhatuse liige Olev Tinn, kes vaatleb Rail Balticuga seonduvaid küsimusi lähemalt ja kommenteerib ka viimasel ajal kõlanud üleskutseid asuda Virumaal kaevandama Euroopa Komisjoni poolt kriitilise tähtsusega maavaraks kuulutatud fosforiiti.

Vestlust juhib Markus Järvi.