Portaal Objektiiv alustab aasta kõige olulisemat annetuste kogumise kampaaniat. Peatoimetaja Veiko Vihuri sõnul on alternatiivsed meediaväljaanded äärmiselt vajalikud, et tasakaalustada ideoloogiliselt ühekülgset meediapilti. Seetõttu kutsub Objektiivi toimetus lugejaid ja mõttekaaslasi portaali heaks taas kord oma panust andma.

Hea lugeja!

Portaal Objektiiv alustab täna aasta kõige olulisemat annetuste kogumise kampaaniat. Kuna me oleme portaali luues otsustanud toetuda üksnes oma lugejate ja toetajate annetustele, et säilitada Eesti meediamaastikul ja ühiskondliku mõtte suunamisel sõltumatus, peame me ikka ja jälle lugejate ja mõttekaaslaste ette astuma ning teie abi ja toetust paluma.

Mäletatavasti asutasime me portaali Objektiiv just selle tõttu, et niinimetatud vana meedia või peavoolumeedia ei soovinud teatud ühiskondlikult olulistel teemadel kõigile osapooltele sõna anda või tegi seda väga kallutatult. Näeme seda tendentsi jätkumas ja isegi süvenemas. Seetõttu on alternatiivsed meediaväljaanded endiselt äärmiselt vajalikud, et tasakaalustada üldist meediapilti.

Viimasel ajal on meedia usaldusväärsusest üha rohkem kõnelema hakatud. Läänes tugevnevate ja süvenevate ideoloogiliste vastasseisude tõttu on paljud meediakanalid veelgi enam politiseerunud või ideoloogiliselt selge joone valinud. See käib ka Eesti meediaväljaannete kohta. Kannatada on saanud usaldus ajakirjanduse vastu.

Taani rahvusringhäälingu uudistejuht Ulrik Haagerup on hiljuti öelnud: “40–50 protsenti inimestest Saksamaal kutsub traditsioonilist meediat “valemeediaks”. See on väga tõsine [asi] ajakirjanduse jaoks, väga tõsine uudistemeedia suhtes ja väga tõsine demokraatiale.”

Eesti Rahvusringhäälingu veebiuudiste juht Anvar Samost tõdeb, et kriitikameelt “tuleb nüüd laiendada tegelikult oma kolleegidele, neile kolleegidele väljaannetest, mida on peetud maailmas standardiks, nagu seesama Reuters, CNN või Ameerika suured ajalehed New York Times, Washington Post. Nii see paraku on.”

Objektiivi tegijad on algusest peale välja öelnud oma maailmavaatelise ja väärtuselise positsiooni. Oleme konservatiivne väljaanne, seisame Eesti traditsiooniliste, kristlike ja rahvuslike väärtuste eest ja mõtestame nii maailmas kui kodumaal toimuvat sellest lähtudes.

Veelgi enam, tahame ühiskonnas kõlama panna need tõed ja aated, mida pealetungiv vasakliberaalne revolutsiooniline protsess on tõsiselt kahjustanud või sootuks hävitanud. Samuti tahame oma lugejatele pakkuda nii informatsiooni kui arvamusi vaatenurgast, mis erineb peavoolumeedia vasakpoolsest ja/või liberaalsest käsitlusest.

Me saame seda teha vaid kõigi meie ühisel jõul. Kutsun Sind, hea lugeja, andma annetusega oma jõukohane panus, et portaal Objektiiv võiks edasi tegutseda ning järkjärgult üha paremaks ja tugevamaks meediaväljaandeks muutuda. Võin toimetuse nimel kinnitada, et me viime pühendunult ja otsusekindlalt ellu selle, mida oleme lubanud, ja hindame lugejate panust äärmiselt kõrgelt.

Vaata kindlasti ka juuresolevat videot, mis kõneleb veidi lähemalt tänavusest kampaaniast. Nagu seal toonitatud, on meil selle kampaania raames suurepärane võimalus koguda lõviosa portaali aastaeelarvest, sest kahe suurtoetaja lubaduste tõttu on iga annetus sisuliselt kahekordse väärtusega.

Lugupidamisega

Veiko Vihuri
Objektiivi peatoimetaja