Kooseluseaduse vastane sõmboolne meeleavaldus 24.11.2015 Tallinnas, Vabaduse väljakul. Foto: Scanpix Roosa suur plagu. FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES

Objektiivi raadiosaates rääkisid Varro Vooglaid ja Veiko Vihuri Rakveres toimunud festivalist "Festheart", Eesti LGBT Ühingu riiklikust rahastamisest, kooseluseaduse läbisurumisest viie aasta möödumisest ning märgilisest briti kohtuotsusest, millega kuulutati transsoolisust eirav kristlik inimkäsitus inimväärikusega ühildamatuks ja demokraatliku ühiskonnaga vastuolus olevaks.

Saates jäi kõlama seisukoht, et EELKs võtavad paraku samm-sammult üha enam maad hoiakud, mis taanduvad kristlikust moraaliõpetusest. Täpsemalt puudub kohane reaktsioon sammudele, mis on kiriku moraaliõpetuga vastuolus ja väljendavad seda moonutavat sõnumit.

Seoses viie aasta möödumisega kooseluseaduse läbisurumisest tõdesid saatejuhid, et ühelt poolt on küll ühiskond viidud niisugusesse konflikti, mida ei ole pärast taasiseseisvumist nähtud, ent teiselt poolt on vastukaaluna vasakliberaalse revolutsiooni pealetungile kerkinud esile ka konservatiivne vasturinne, millest annab tunnistust nii Objektiivi kasvav ühiskondlik mõju kui ka EKRE parlamenti jõudmine ja seal kohtade arvu kasvatamine.

Saate lõpuosas pöörati tähelepanu hiljutisele Briti kohtu otsusele, millega kohus asus seisukohale, et pika töökogemusega arsti vallandamine seetõttu, et ta ei nõustunud bioloogiliselt meessoost isikut naiseks nimetama, oli õiguspärane ning et nn transsoolisust eitav kristlik elukäsitlus on inimväärikusega ühildumatu ja sellisena ei vääri demokraatlikus ühiskonnas tunnustust.

Vihuri ja Vooglaid toonitasid, et niisugused suundumused annavad tunnistust liberaalse ideoloogia diktatuurilistest ambitsioonidest ehk soovist kehtestada end ainukehtiva ideoloogilise programmina, millele kõik teised ilmavaatelised süsteemid peavad alistuma.

Saate Podcast lehekülg: Objektiivi Raadio, 12.10.2019.