Sotsiaaldemokraatide peasekretär Eduard Odinets. Foto: Twitter

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Eduard Odinets pöördus president Alar Karise poole palvega mitte kuulutada välja 16. märtsil riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse muutmise seadust. Odinetsi hinnangul ei kohtle see kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasi abikaasadega võrdselt ja läheb tema hinnangul vastuollu põhiseadusega.

Kadriorgu saadetud kirjas tõi Odinets välja, et mitu seadusepunkti on väidetavalt põhiseadusevastased, sealhulgas need, mis puudutavad vanemahüvitise ja lapsepuhkuse tingimusi ning täpsustavad sotsiaalmaksu maksmise korda, vahendab Postimees.

"Perehüvitiste seaduse muudatused reguleerivad üksnes lapsevanema abikaasale ettenähtud õigusi ja võimalusi, kuid ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele," sõnas Odinets ja lisas, et see on jällegi vastuolus põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega. "Nii perekonnaseaduse alusel abielu sõlminud abikaasad kui ka kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslased on oma suhted reguleerinud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel, mistõttu tuleb selliseid perekondi kohelda ühetaoliselt," märkis Odinets.

Tulenevalt võrdse kohtlemise põhimõttest peavad lapsevanema abikaasal ja registreeritud elukaaslasel olema samad õigused ja kohustused. "Abikaasade ja registreeritud elukaaslaste erinevat kohtlemist perekonnaelu elamise võimaldamisel ei saa lugeda põhjendatuks ja asjakohaseks," leiab Odinets.

Odinets palub seega presidendil saata vaidlusalune seadus tagasi riigikokku, et parlament saaks viia selle põhiseadusega kooskõlla.

Toimetas Martin Vaher