Ülle Madise täna riigikogu kõnetoolis Foto: riigikogu pildipank

Õiguskantsler Ülle Madise pidas täna riigikogu ees kõne, milles andis ülevaate õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja teiste õiguskantslerile pandud ülesannete täitmisest.

„Kahjuks oleme näinud juba aastaid, kuidas avalikkus on üsna kerge käega nõus põhiseaduse ja põhiõiguste rikkumisega. Eelmise majanduskrahhi puhul pandeemia, nüüd sõda. /…/ Kas ikka on õige kõik põhiseaduslikud vabadused ja õigused allutada mingisugusele absoluutsele turvalisuse või julgeoleku saavutamise eesmärgile? /…/ Turvalisust ei saa üldse tagamata jätta või tagada seda vähe, aga samas ei saa inimestelt vabadust ja vastutust ka ära võtta," lausus Madise. 

Ülle Madise peatus ka riigikogus toimunud obstruktsioonil ja pidas opositsiooni käitumist õigustatuks. „Kahjuks jättis uus koalitsioon kasutamata võimaluse teha väga selge vahe varasemate kuritarvituste ja möödalaskudega eelnõude menetluses. Ükskõik, kui tõsised olid probleemid, mida mindi kiiresti lahendama, ikkagi minu hinnangul – võib-olla ma eksin – oleks tulnud väga rangelt kõikidest eelnõude menetlemise reeglitest kinni pidada, tähtaegadest, nendelt inimestelt küsimise kohustusest, keda see seadus hakkab mõjutama, läbirääkimisteks aja andmisest. /…/ Minu arvates oleks tulnud kindlalt kinni pidada kõikidest õigusloome tavadest ja reeglitest. Seetõttu vähemalt esialgu minu arvates oli obstruktsioon õigustatud," rõhutas õiguskantsler.

Madise kiitis opositsiooni initsiatiivi haaramise eest, et mitte lubada valitsusel eelnõudega „üle sõita". „Juba Riigikogu esimesel istungil ja hiljem istungeid jälgides mõtlesin endamisi, et huvitav, kas opositsioon laseb sellel [õigusloome tavade rikkumisel] sündida. Ei lasknud," ütles Madise. 

Toimetas René Allik