Paavst Franciscus palvetamas Amazonase sinodi raames koos kardinalidega ebajumal Pachamama kuju ees, 7. oktoobril, Vatikanis, Püha Peetruse basiilikas. Foto: Scanpix

Paavst Franciscus kinnitas, et Amazonase sinodi raames Vatikani toodud ning tema poolt õnnistatud puukujud kujutavad endast inkade paganlikku viljakusjumalannat Pachamama’t ehk maaema. Ühtlasi vabandas paavst puuslike kirikust eemaldamise ja Tiberisse heitmise pärast. Ebajumalakujude jõest välja õngitsemist nimetas ta aga heaks uudiseks.

“Head pärastlõunat, ma sooviksin öelda mõne sõna Pachamama kujude kohta, mis Traspontina kirikust eemaldati, mis ei olnud seal ebajumalateenistuse eesmärgil ning mis visati Tiberi jõkke,” kommenteeris paavst Franciscus reedel hiljutist intsidenti, kinnitades ühtlasi, et Vatikani toodud puukujud kujutavad endast tõepoolest inkade paganlikku viljakusjumalannat Pachamama’t ehk maaema.

“Kõigepealt, see juhtus Roomas ning selle diötseesi piiskopina palun ma vabandust neilt inimestelt, keda see tegu solvas,” jätkas paavst vabandusega.

“Seejärel saan teile teada anda, et kujud, mis niivõrd palju meediakära tekitasid, leiti Tiberi jõest üles ning need on kahjustamata,” rõõmustas Franciscus ebajumalakujude jõest väljaõngitsemise üle.

“Karabinjeeride [Itaalia politsei – toim.] ülem soovis meile kujude päästmisest teada anda, enne kui sellest avalik uudis saab. Hetkel on uudis veel konfidentsiaalne ning kujusid hoitakse Itaalia karabinjeeride ülema kontoris,” selgitas ta sinodist osavõtjatele.

“Karabinjeeride juhid on hea meelega nõus järgima meiepoolseid juhiseid uudise avalikuks tegemise viisi osas ning seoses teiste juhtumisse puutuvate algatustega, näiteks pakkus politseiülem välja “kujude väljapanekut sinodi lõpumissal”. Me veel kaalume seda. Ma delegeerisin ettepanekule vastamise [Vatikani] riigisekretärile edasi.”

“See on hea uudis [1], aitäh,” rõõmustas paavst lõpetuseks taaskord paganlike iidolite leidmise üle.

Paavsti poolt õnnistatud ebajumalakujusid kummardati Vatikani aias

Kuigi paavst Franciscus väidab, et puuslikke ei toodud kirikusse ebajumalateenistuse eesmärgil on 4. oktoobril Vatikani aias paavsti heakskiidul ja osavõtul läbi viidud puuistutustseremoonial selgelt näha ka paganlikku ebajumalakummardamist. Paavsti silme all laskuvad ringis Pachamama viljakusjumalannade ette maani nii Amazonase põliselanikud kui ka üks frantsiskaani munk.

Püha Assisi Franciscuse kirikupühal läbi viidud tseremooniaga konsekreeris paavst pühakule ka eile lõppenud Amazonase sinodi. Ühtlasi on näha, kuidas Franciscus ka ühte ebajumalakuju tseremoonia käigus õnnistab.

Samuti leidis 7. oktoobril aset protsessioon, mille käigus toodi vähemalt üks Pachamama puuslik koos paadiga ka Püha Peetruse basiilikasse, kus paavst koos kardinalidega selle ümber palveid lugesid. Samuti toodi ebajumalakujud ka saali, kus Amazonase sinod kolme nädala jooksul aset leidis ning asetati paavsti tooli ette.

Kardinal Müller: suur viga oli iidolite kirikusse toomine, mitte nende jõkke viskamine

Kardinal Gerhard Mülleri sõnul oli “suur viga iidolite kirikusse toomine, mitte nende välja viskamine, kuna Jumala enda seaduse kohaselt on ebajumalakummardamine, mida käsitleb esimene [2] kümnest käsust, ränk patt, mistõttu ei tohiks neid [iidoleid] kristlikusse liturgiasse kaasata.”

“Nende välja viskamine võib olla küll inimlike seaduste vastu, kuid iidolite kirikusse toomine oli ränk patt, kuritegu jumaliku seaduse vastu [3],” on Müller resoluutne.

Märkused:

[1] Hea uudise või hea sõnumi all mõistetakse kristluses evangeeliumi (kreeka keeles εὐαγγέλιον, euangelion; eu- “hea”, -angelion “sõnum”) ehk rõõmusõnumit Kristuse lunastustööst.

[2] „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!” – 2Ms 20:2-3

[3] “Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”” – Mt 4:10

“Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju, ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand, teie Jumal!” – 3Ms 26:1

“Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki! Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.” – 1Kr 6:9-11

“Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.” – 2Kr 6:16

“Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimistes, joomingutes ja sündsusetutes ebajumalateenistustes. Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid, nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle.” – 1Pt 4:3-5

“Lapsed, hoiduge ebajumalate eest!” – 1Jh 5:21

Usklikud puhastasid Rooma kiriku ebajumalakujudest ja heitsid need jõkke