Objektiivis oleme järjepidevalt kaitsnud kõigi inimeste põhiseaduslikke õigusi ja kodanikuvabadusi. Seda tööd saame me aga jätkata ja tõhustada Teie abiga, hea Objektiivi toetaja! Palun aidake meie tööl edasi kesta ja häälel kaugemale kõlada toetades meie portaali tegevust oma annetusega, nendib peatoimetaja Markus Järvi Objektiivi jõulukampaania pöördumises lugejate poole.

Hea Objektiivi lugeja ja toetaja!

Taas on aeg kutsuda Teid osalema Objektiivi jõulukampaanias, mille abil rahastame oma tegevust järgmise poolaasta jooksul.

Koroonakriisi ajal ja valitsuse apartheidipoliitika tingimustes on Objektiiv tõestanud end tegeliku alternatiivina peavoolumeediale, mis on süstemaatiliselt külvanud hirmu ning toetanud valitsuse lõhestavat ja valelikku poliitikat. Objektiivis oleme aga järjepidevalt kaitsnud kõigi inimeste põhiseaduslikke õigusi ja kodanikuvabadusi. Loomuseaduslike väärtuste eest seisva ja klassikalisi kodanikuvabadusi hindava väljaandena pole meil muud valikut. 

Usun siiralt, et Objektiiv on tõestanud ennast vabaduse ja tervemõistuslikkuse häälena Eesti ühiskonnas. Seda tööd saame me aga jätkata ja tõhustada Teie abiga, hea Objektiivi toetaja.

Käesoleval hooajal oleme Teie toetusel jätkanud mitmete meie lugejate ja vaatajate tunnustatud saadetega, nagu laiemaid ühiskondlikke probleeme käsitleva arutelusaatega "Välgatused" ning kodumaist meediapilti kriitilise tähelepanu all hoidva saatega "Meediakriitika". Kuid nagu eelmise kampaania käigus lubasin, on Objektiivis alustanud ka uus saatesari "Noored Konservatiivid", kus esile astuvad tublid noored mehed ja SAPTK Konservatiivse Suveakadeemia vilistlased. 

Alates sügisest olen koos heade kaastöötajatega pingutanud mitu kuud, et rajada Objektiivi venekeelne portaal, mis koondaks konservatiivsesse inforuumi ka Eestis elavaid venekeelseid inimesi. See on olnud suur ettevõtmine, mis praegu teeb oma esimesi samme, kuid mille tegelikke vilju võime hakata nägema alles mõne aasta pärast.

Kahtlemata oli meie videomeeskonnale tõsiseks väljakutseks 23. oktoobril aset leidnud suure meeleavalduse ülekanne, mis Objektiivi vahendusel jõudis arvukate vaatajateni. Tõime meie portaali kaudu vaatajateni  Vabaduse väljakule kogunenud 10 000 inimese mure meie kodanikevabaduste mahasurumise pärast. Me saime videolülekandega väga hästi hakkama. 

Nagu eelmiselgi hooajal, andis meile taaskord intervjuu Ungari välisminister Péter Szijjártó, kes tunnistas, et "vabaks meediaks" peetakse paljudel puhkudel silmakirjalikult vaid liberaalseid väljaandeid. 

Tegelikult on aga asi vastupidi nii Ungaris kui ka Eestis. Just heade toetajate ja annetajate abil saavutatud täielik sõltumatus valitsuse toetustest on lubanud meil säilitada iseseisvuse ja vabaduse, millest peavoolumeedia väljaanded võivad vaid unistada.

Objektiiv pole kordagi palunud ega ka saanud valitsuselt mitte ühtegi eurot, sest sõltumatuse ideaali väärtustava portaalina tahame sõltuda üksnes meie lugejate ja toetajate panusest.

Hea lugeja, pöördun ka täna Teie poole palvega, mis on saatnud meie tegevust algusest peale: kui Te peate meie portaali oluliseks, siis toetage Objektiivi täpselt sellisel viisil ja sellise summaga, nagu on Teile jõukohane! Eriliselt tänuväärne on loomulikult see, kui teete meie portaali toetuseks püsiannetuse.  

Objektiivi jõulukampaania eesmärgiks on koguda järgmise poole aasta tegevuskuludeks 75 000 eurot. 

Ma olen kindel, et teie kõikide abil suudame selle eemärgi saavutada ja isegi ületada. 

Toetage vaba kodanikumeediat oma võimalikult helde annetusega! 

Minu siiras tänu Teile toetuse eest! Soovin Teile ning Teie lähedastele rahulikku advendiaega ja rõõmsat jõuluootust!