Tõrvikuga noormees Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud konservatiivide ja rahvuslaste rongkäigul kaamerasse vaatamas. Foto: Scanpix

Värske Pew' uuringu valguses on võrreldes Lääne-Euroopaga mäekõrguselt konservatiivsemad Kesk- ja Ida-Euroopa, sealhulgas Eesti noored.

Aastail 2015–2017 läbi viidud ja enam kui 55 000 täiskasvanut puudutanud uuringu käigus selgusid "teravad erinevused hoiakutes religiooni, vähemuste ning sotsiaalsete küsimuste suhtes nagu homoabielu ja legaalne abort."

Eriti ilmsed olid geograafilised erinevused samasooliste "abielu" osas, mida soosis lõviosa elanikkonnast kõikides Lääne-Euroopa riikides, kusjuures Rootsis ulatus toetus taolisele nähtusele suisa 88 protsendini, vahendab Breitbart.

"Avalik arvamus on väga erinev Kesk- ja Ida-Euroopas, kus praktiliselt kõigis uuringuga kaetud maades oli enamus vastu sellele, et homodel ja lesbidel lubataks legaalselt abielluda," kirjutavad uuringu autorid.

Seejuures tõid nad esile, et kuna liberaalseid arenguid ei toeta Kesk- ja Ida-Euroopas ka noored, jääb lõhe tõenäoliselt kestma tulevikuski.

Pew kirjutab: "Näiteks on 61 protsenti noorematest eestlastest (vanuses 18–34) vastu homoabielule oma maal, võrreldes 75-protsendilise [vastuseisuga] 35-aastaste ja vanemate seas.

Sellest mõõdikust lähtudes on noored eestlased … kuus korda tõenäolisemalt homoabielu vastu, kui vanemad täiskasvanud Taanis (10 %).

Uuring avaneb siit.