Ema tütrega koduõppe keeristes. Foto: Jamiehooper, Bigstockphoto.com

Koduõppe õiguslikuks kaitseks asutatud ühendus Home School Legal Defence Association (HSLDA) ei nõustu Poola valitsuse meetmetega, mis kammitseksid tõsiselt kasvavat koduõppeliikumist riigis.

HSLDA rahvusvahelise töö direktor Mike Donnelly on saatnud Poola parlamendiliikmetele kirja, milles palub neil suhtuda kriitiliselt haridusministri poolt esitatud seadusettepanekusse, millega muuhulgas seataks vanematele kohustus taotleda koduõppeks luba kohalikelt kooliametnikelt.

Veelgi enam: eelnevalt peaksid õpilased läbima psühholoogilise läbivaatuse, võib lugeda HSLDA koduleheküljelt. Samuti tuleks koduõppel olevatel õpilastel läbida iga-aastaselt riiklikult heakskiidetud eksamid.

“Need nõuded koormaksid oluliselt ja ebamõistlikult nende Poola lapsevanemate õigusi, kes soovivad harida oma lapsi kodus,” kirjutas Donnelly.

Nagu rõhutas hiljuti mitme Poola parlamendiliikme ees kõnelenud koduõppeliikumise liider Mariusz Dzieciątko, on ta eriliselt mures selle pärast, et mainitud reeglite eesmärk näib olevat piirata koduõpet kasutavate perede võimalusi ja valikuid.

Näitena sellest tõi Dzieciątko praeguse seadusega vanematele tagatud võimaluse võtta ühendust ametnikega, kes on koduõppega paremini tuttavad ning selle suhtes sõbralikumalt meelestatud.

Sellise reegli muutmine ning teistegi bürokraatlike takistuste tekitamine pärsiks elujõulist liikumist, millesse on hetkel kaasatud üle 6000 perekonna.

Kuigi põhiseaduslik õigus koduõppele näib Poola peredele alles jäävat, hoiatab Donnelly sealseid rahvaesindajaid astumast sammu tagasi ning rõhutab vajadust seista vabaduse põhimõtete eest.

Ühtlasi kutsub ta koduõppe toetajaid teistes maades Poolale antud olukorras tähelepanu pöörama ja sealsetele perekondadele toeks olema. Mitmetest maadest on laekunud teateid pöördumiste ettevalmistamisest Poola parlamendile, julgustamaks neid respekteerima ja kaitsma vanemate ja laste õigust kodusele õppele.