Kaja Kallas Brüsselis. Foto: Scanpix

Eestist Euroopa Parlamenti valitud saadikutest hääletasid Poola-vastase resolutsiooni poolt "Eesti tulevane peaminister" Kaja Kallas, Tunne Kelam, Ivari Padar ja Indrek Tarand. Urmas Paet ja Yana Toom hääletamisel ei osalenud.

Neljapäeval toetas Euroopa Parlament häältega 422 : 147 artikli 7 käivitamist Poola suhtes. Oma otsusega utsitavad europarlamendi liikmed Euroopa Liitu liikuma sanktsioonide suunas, mille Poola nende meelest oma kavandatavate kohtureformidega välja on teeninud.

Parlamendi resolutsioon ei ole siduv ning on mõeldud peamiselt liikmesriikidele surve avaldamiseks.

Hääletustulemused leiab siit (lk 65, saadikurühmade kaupa).

Artikkel 7: Euroopa Parlament pooldab Poola pitsitamist