5. juulil anti Varssavis Poola parlamendile üle ligikaudu pool miljonit allkirja toetamaks seaduseelnõud, millega keelustataks täielikult sündimata laste tahtlik tapmine abordi teel.

Sündimata lapse silueti ja kirjaga "Päästke mind! www.stopaborcji.pl" lippe kandvad aktivistid andsid allkirjad üle pakituna ühekokku 35 kasti. Fotograafidest ümbritsetuna kanti petitsioone sisaldavad kollased kastid parlamendi alamkotta ehk Seimi.

Petitsiooni eestvedajate sõnul lähtuvad nad eesmärgist muuta seadust nii, et saada lahti kommunismiajast pärinevast regulatsioonist, mille kohaselt on sündimata laste tahtlik tapmine teatud juhtudel lubatud, ning taastada kogu riigis sündimata lastele kõigi teiste inimestega võrdne eluõiguse kaitse.

"Me tahame muuta seadust ning neid barbaarseid protseduure, millel ei tohiks olla 21. sajandil ühiskonnas kohta," ütles advokaat Jerzy Kwaśniewski, kes on üks kavandatava täieliku abordikeelu autoritest. "Me soovime, et Poola liituks selle kahe kolmandiku maailma riikidega, kus kaitstakse sündimata lapsi paremini kui meil."

Kavandatav täieliku abordikeelu ettepanek esitati rohujuuretasandi liikumise poolt, mitte valitsuse ega Katoliku Kiriku initsiatiivil.

Poola õiguse kohaselt võivad kodanikud esitada parlamendile menetlemiseks seaduseelnõu. Neli juristi ja üks bioeetika ekspert organisatsioonist Õiguskultuuri Keskus Ordo Iuris töötasid neli kuud, et kirjutada kokku seaduseelnõu ja selle seletuskiri, kaasates selle käigus ka paljusid teisi organisatsioone.

Seaduse kohaselt tuli eelnõu esitamiseks koguda vähemalt 100 000 allkirja ühes allkirjastajate ees- ja perekonnanime, aadressi ning isikukoodiga. Allkirjade kogumiseks läksid Sihtasutuse Õigus Elule juhtimisel tänavatele sajad noored vabatahtlikud, et koguda oma kaasmaalaste toetust. Selle töö käigus tuli neil kogeda ka vaenulikult meelestatud vasakpoolsete radikaalide rünnakuid, nii verbaalseid kui ka füüsilisi.

Samal ajal tegelesid organisatsiooni Ordo Iuris juristid kampaania käigus kallaletungide tõttu kannatanute kaitsmisega kohtutes. Samuti viisid korraldajad läbi laiaulatusliku teavituskampaania, mille käigus külastasid Ordo Iurise eksperdid paljusid Poola linnu ja külasid, et tutvustada parlamendile esitatavat eelnõud ja selgitada selle tagamaid. Paralleelselt tuli tõrjuda liberaalse meedia poolt levitatud väärinfot ja valesid.

Kampaania läbiviijate raske töö kandis aga vilja, sest eelnõu parlamendile üleandmise hetkeks oli kogutud rohkem kui 450 000 allkirja. Vaid mõne päeva jooksul pärast eelnõu parlamenti toimetamist lisandus veel suur hulk toetusallkirju, viies allkirjastajate koguarvu poole miljonini. Terve rida toetusallkirju laekus posti teel poolakatelt, kes elavad erinevates Euroopa riikides, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Aafrikas.

Kwaśniewski sõnul peab parlament alustama esitatud eelnõu menetlemist kolme kuu jooksul.

Seejuures on abordikeeld vaid osa Ordo Iurise juristide poole esiatud ettepanekutest. Nende sõnul tuleb valitsuse praegune "abordipakkumine" asendada toetussüsteemiga, mis osutaks kaitset igale lapsele ning looks turvatunde kõigile perekondadele. Abordikeelu eelnõu autorite sõnul "peaks sellist abi osutama ennekõike olukordades, kus sündimata laps on haige, puudega või eostatud vägistamise teel."

Vastuseks hiljutisel pressikonverentsil esitatud küsimusele, kuidas ta Ordo Iurise koostatud eelnõuga seonduvalt hääletaks, vastas peaminister Beata Szydło, et ei valitsus ega parlament ei ole veel küsimusse süvenenud. Samas esindab Szydło erakonda Õigus ja Õiglus, mille üheks oluliseks programmiliseks lubaduseks on seista sündimata laste eluõiguse eest.

Poola arvamusküsitluste instituudi Avaliku Arvamuse Uuringute Keskus (CBOS) poolt juulikuus avalikustatud teabe kohaselt toetab erakonna Õigus ja Õiglus valijatest täielikku abordikeeldu 64%.

Loe lähemalt portaalist LifeSiteNews.com.